• Foto Van Denderen

'Jullie maken onze samenleving een stuk fijner'

LEUSDEN Zo'n zeventig vrijwilligers, verbonden aan Larikslaan2, hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging voor een treffen in activiteitencentrum De Korf. Het ging om een traditioneel te noemen kerstbijeenkomst die jarenlang door Welzijn Leusden werd georganiseerd. De naam van deze organisatie is verdwenen, personeel is nu in dienst van Larikslaan2. Ook het aantal vrijwilligers dat geregistreerd staat bij de nieuwe organisatie is beduidend minder. Niet omdat er minder vrijwilligers in Leusden zijn maar omdat zij niet meer aangestuurd worden door de gefuseerde organisatie. ,,Er is geen activiteit verdwenen", benadrukt Hester Frank, directeur van Larikslaan2.

Vorig jaar waren er nog 200 vrijwilligers geregistreerd, nu zijn het er 140. De helft daarvan was naar de Korf gekomen. Net als voorheen was de Korfzaal geheel in kerstsfeer gebracht met een fraai decor op het podium. Ook de door het activiteitencentrum beschikbaar gestelde warme hapjes smaakten als voorheen.

ANDER PROGRAMMA Deze keer was voor een totaal ander programma gekozen. Voorheen bleven groepjes aan tafel zitten om met elkaar te praten en een glaasje te drinken. Na de welkomstwoorden van directeur Hester Frank konden de aanwezigen kiezen uit een drietal activiteiten. Er bleek veel belangstelling te zijn voor een activiteit die erg voor de hand lag, bowlen. De vijf beschikbare bowlingbanen waren volledig bezet. Ook bleek er veel animo te zijn om deel te nemen in een gelegenheidskoor, onder leiding van en met medewerking van een zevental leden van het Leusdens smartlappenkoor 'Malle wijven'. Met medewerking van vrijwilligers die betrokken zijn bij de Speelotheek Leusden konden aanwezigen een keuze maken uit een aantal spelletjes, waaronder het nog steeds populaire mens-erger-je-niet.

Voor Hester Frank was het de eerste keer dat ze de groep vrijwilligers allemaal bij elkaar zag. Voorheen was ze betrokken bij Larikslaan2. De fusie met Welzijn Leusden kwam op 1 april van het afgelopen jaar tot stand. Ze hield de aanwezigen voor dat ze een belangrijke rol spelen in de Leusdense samenleving. ,,Jullie maken vaak het verschil in het leven van inwoners".

Naast de veranderingen binnen de organisatie van Larikslaan2 is ook de zorg als geheel ingrijpend veranderd in Leusden. Larikslaan2 is nauw betrokken bij al die veranderingen en speelt een belangrijke rol waarbij het gaat om het organiseren en verlenen van hulp aan mensen die daarom vragen. ,,Ook de rol van vrijwilligers is alleen maar belangrijker geworden. We zijn heel blij met de wijze waarop jullie invulling geven aan het vrijwilligerswerk in Leusden", zegt Hester Frank in haar openingswoord.

Ze bedankte de 12 groepen vrijwilligers die betrokken zijn bij Larikslaan2. De activiteiten lopen nogal uiteen. Het varieert van vrijwilligers die de 50-plus bus bemannen tot gespecialiseerde vrijwilligers die wekelijks klaar staan om antwoord te geven op financiële vragen en helpen als er problemen zijn met de 'thuisadministratie'.

Larikslaan2 bedankt vrijwillgers

Frits van Breda