• Albert Dragt, Coert van den Berg en Wim van Dijk (v.l.n.r.) op de locatie waar op 5 april de Johannes Passion uitgevoerd wordt.

    Mariska Stehouwer

Johannes Passion in Leusden

LEUSDEN Enthousiast geworden door de positieve reacties op de Bach middagconcerten in de St. Jozefkerk het afgelopen jaar wilden de liefhebbers van Bach en zijn tijdgenoten meer. Begin dit jaar werd de Bach Stichting Leusden opgericht met als eerste publiekstrekker de uitvoering van de Johannes Passion. In deze uitvoering is de Leusdense bas-bariton Coert van den Berg één van de negen solisten.

Mariska Stehouwer

,,Nederland is het enige land in Europa waar voor Pasen veel Passions uitgevoerd worden," begint de bas-baritonzanger vol passie te vertellen. ,,Er is hier een enorme belangstelling die je in overige Europese landen niet ziet." Niet alleen de tijdsduur zorgt voor een verschil tussen de Johannes Passion en de grotere Mattheus Passion. De muziek van de Johannes Passion is feller, maar tegelijk ook ingetogener en door het gebruik van een andere toonsoort en authentieke instrumenten is er een warmer geluid hoorbaar. ,,Doordat er minder solisten en muzikanten nodig zijn, was het haalbaar om de Johannes Passion naar de St. Jozefkerk te halen."

KWALITEIT Door zijn uitgebreide netwerk lukte het om negen solisten bij elkaar te brengen samen met het barokorkest Cappella di San Josepho dat uit veertien muzikanten bestaat. Van den Berg neemt de aria's voor zijn rekening en zingt ook mee met alle koorstukken. ,,Onderdeel zijn van een groep professionele muzikanten is altijd weer een mooie ervaring."

Kwaliteit is waar de stichting voor wilde gaan. Fondsenwerver Albert Dragt vertelt dat de zes vrijwilligers van de Stichting Bach Leusden elk hun eigen kwaliteit meenemen om Leusden op cultureel vlak weer een stap verder te zetten. ,,We kennen in Leusden de Muziektuin van Theater De Tuin en inmiddels is ook de Opera Leusden een evenement dat op de agenda staat. Met de oprichting van de Stichting Bach Leusden bieden wij op een ander vlak weer mooie voorstellingen aan."

De stichting heeft snelle stappen gezet. Sponsoren werden gevonden in het Fonds Samenlevingsinitiatieven Leusden, twee cultuurfondsen, Stichting De Boom en Leusdense ondernemers waardoor een mooie start gemaakt kon worden.

TOEKOMST Van den Berg: ,,Acht jaar geleden is er een eenmalige uitvoering geweest van de Johannes Passion, maar eigenlijk organiseer je zo'n groot spektakel niet voor één keer." ,,We willen het in de toekomst ook niet bij één voorstelling laten", geeft Dragt aan. ,,Voor dit jaar staat één uitvoering gepland, maar wij denken dat er vanuit Leusden en de regio animo zal zijn om meerdere uitvoeringen te kunnen aanbieden, dus dat willen we vanaf volgend jaar realiseren."

Ook zijn er plannen om scholen erbij te betrekken geeft voorzitter Wim van Dijk aan. ,,We willen basisscholieren kennis laten maken met deze muziek. De gehele Johannes Passion is dan te lang, maar daar maken we dan een aparte opzet voor."

Meer informatie is te vinden op www.bachleusden.nl. Via de website kunnen toegangskaarten aangeschaft worden voor de Johannes Passion op 5 april, 20.00 uur in de St. Jozefkerk aan de Hamersveldseweg.