• In gesprek met basisschoolleerlingen tijdens de jeugdgemeenteraad.

    Foto Rinus van Denderen

Jeugdraadleden plechtig geïnstalleerd

LEUSDEN Twintig basisschoolleerlingen zijn maandagavond geïnstalleerd bij de nieuwe jeugdgemeenteraad van Leusden. Tijdens een drukbezochte vergadering beloofden zij plechtig zich in te zetten voor Leusden. Met de begeleidende raadsleden bogen zij zich andere over een een toekomstvisie voor de gemeente in 2035.