• De twintig jeugdgemeenteraadsleden hebben hun termijn er opzitten.

    Foto Rinus van Denderen

Jeugdraad denkt na over Leusden in 2035

LEUSDEN De jeugdgemeenteraad kwam maandagavond bijeen om te praten over de toekomst van Leusden. De huidige raad, bestaande uit afgevaardigden van tien basisscholen uit Leusden en Achterveld werd in november 2016 geïnstalleerd. Elke school koos twee leerlingen, één uit groep 7 en één uit groep 8, om zitting te nemen in de jeugdraad. De afgelopen maanden werd nagedacht over de vraag hoe Leusden er in 2035 uit zou moeten zien. Samen met hun klasgenoten werden 'droomkaarten' gemaakt en presentaties voorbereid.Het resultaat was een uitgebreide lijst met aanbevelingen voor de 'echte' gemeenteraad.

Frits van Breda

Net als bij een normale raadsvergadering werd de bijeenkomst geleid door burgemeester Margreet Horselenberg. Hoewel er maar één onderwerp was geagendeerd kostte het haar de nodige moeite om alle ingediende amendementen te behandelen en de aanwezigen gelegenheid te geven om hun opmerkingen naar voren te brengen.

ROOKVRIJ De eerste aanbeveling van de in totaal dertig die geformuleerd waren, werd door de meerderheid van de aanwezigen direct al aangepast. )Leusden moet in 2035 rookvrij zijn' was te strikt, vonden de afgevaardigden van basisschool De Holm. Een absoluut rookverbod hoefde wat hen betreft niet. Wel werd gepleit voor meer rookvrije zones. Na stemming bleek de meerderheid van de jeugdraad het met deze stelling eens te zijn. Ook de stelling dat de gemeente een rol zou moeten spelen om het pesten op school tegen te gaan vonden de aanwezigen te ver gaan. De scholen zouden zelf het probleem bespreekbaar moeten maken en oplossen.

'In 2035 moet er in Leusden minder alcohol gedronken worden tijdens oud & nieuw' aldus één van de voorstellen waarover werd gesproken. Ook hierover dacht de jeugdgemeenteraad anders. "Een borreltje mag best op zijn tijd", zo luidde de conclusie.

ZWEMBAD Leusden moet geen grote stad worden, wel moet er een groot subtropisch zwembad komen zo had een werkgroep eerder bedacht. Voor de jongeren hoefde dat laatste niet. Op voorstel van de Loysder Hoek werd besloten dat Leusden best een beetje mag groeien maar een tropisch zwembad is niet echt nodig. Ook een pretpark en een dierentuin staan niet op het verlanglijstje van de jonge Leusdenaren.

Over de sociale paragraaf waren de aanwezigen het wel eens. Vluchtelingen zijn ook in 2035 welkom in Leusden, maar niet teveel. Het is belangrijk dat ze zich welkom voelen en dat ze gelukkig zijn, zo werd door de jeugdraad besloten. Wel vonden ze dat het verschil tussen arm en rijk minder moet gaan worden. "Ook armere mensen moeten in een prettig huis kunnen wonen", zo werd bij amendement besloten.

Alle aanbevelingen van de jeugdgemeenteraad gaan naar de gekozen gemeenteraad. De twintig jeugdgemeenteraadsleden hebben hun termijn er opzitten. Voor hen wacht alleen nog een afscheidsbijeenkomst.