Jeugdgemeenteraad geïnstalleerd als adviesorgaan

Hans Beijer

LEUSDEN De gemeenteraad heeft donderdag 21 mei besloten de jeugdgemeenteraad tot einde 2015 als pilot te installeren als adviesorgaan van de gemeenteraad. Er zijn evaluatiemomenten vastgesteld vóór de zomervakantie en de kerstvakantie.

Tijdens haar eigen vergaderingen mag de jeugdgemeenteraad eigen onderwerpen aandragen én de gemeenteraad zal ook onderwerpen ter bespreking aandragen. De jeugdgemeenteraad geeft vervolgens adviezen en aanbevelingen aan de gemeenteraad, en die kan daar in de besluitvorming rekening mee houden.

De gemeenteraad zal de jeugdgemeenteraad steeds op de hoogte houden wat men met die aanbevelingen en adviezen heeft gedaan. Een goed voorbeeld hiervan zijn enkele aanbevelingen die door de jeugdgemeenteraad zijn gedaan op haar vergadering van 7 april. Daarbij beperkte men zich tot de vraagstukken van de sociale veiligheid op school en thuis en met name de verkeersveiligheid rond de basisscholen.

Raadslid Jan Mülder (D'66) wees op de tips die op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin Leusden ten aanzien van het veilig gebruik van computers en internet.

Ten aanzien van de verkeersveiligheid rond de basisscholen prees wethouder Van Beurden de concrete insteek van de jeugdgemeenteraad. Ze zijn gekomen met heldere voorstellen, zoals kiss and ride zones en verkeerslichten. Wat betreft het eerste stelt Van Beurden dat er bij de bouw van de twee nieuwe basisscholen (zoals bij de Biezenkamp) grote parkeerplaatsen worden aangelegd, bij de bestaande scholen zal worden bekeken wat daar nog verbeterd kan worden. Bij elke school kan dat dus anders zijn. Daarmee gaf hij gelijk antwoord op de vraag van raadslid Piersma (CDA) of bij alle scholen dezelfde maatregelen genomen zouden moeten worden.

De voorgestelde verkeerslichten zijn volgens hem erg duur en vallen in het algemeen niet goed bij de bevolking. Om er toch voor te zorgen dat de maximumsnelheid niet overschreden zal worden wil hij op bepaalde plaatsen tijdelijk zogenaamde smiley's plaatsen. Verder daagde hij scholen en jeugdgemeenteraad uit om onderzoek te doen naar de veiligheid van de fietsroutes naar de scholen toe en met aanbevelingen te komen.

Tevens wees hij op de verantwoordelijkheid van de ouders, bijvoorbeeld ten aanzien van foutparkeren en te hard rijden. Misschien is hier een rol weggelegd voor Boa's middels het geven van waarschuwingen en bekeuringen. Na de zomervakantie zal er verder overleg hierover plaatsvinden met de jeugdgemeenteraad.