Jeugdgemeenteraad doet voorstellen over veiligheid

LEUSDEN Aanstaande donderdag zal de gemeenteraad het eeste advies van de jeugdgemeenteraad behandelen.

Na de installatie van de jeugdgemeenteraad en hun daarop volgende vergadering op 7 april jl heeft de jeugdgemeenteraad de gemeenteraad rond het thema veiligheid een aantal aanbevelingen gedaan om de verkeersveiligheid rond scholen en de sociale veiligheid op school en thuis te verhogen. Deze aanbevelingen zijn samengevat:

- zorg voor "kiss- en ride"-zones bij scholen;

- plaats extra stoplichten/zorg voor klaarovers nabij de scholen;

- gebruik innovatieve verlichting om de zichtbaarheid in het verkeer en de verkeersveiligheid te verbeteren;

- neem maatregelen om de sociale veiligheid op school en thuis te verhogen, onder meer door goede filters op computers en het plaatsen van links over veiligheid op de gemeentewebsite;

- zorg dat verkeersveiligheidsmaatregelen milieu (en daarmee ook dier)-vriendelijk zijn.

De vergadering start om 19.45 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Leusden. De gehele jeugdgemeenteraad zal aanwezig zijn. Tijdens de inspraakronde zullen de voorzitter en de vicevoorzitter van de jeugdgemeenteraad een toelichting geven op het raadsvoorstel Op dit moment kunnen de gemeenteraadsleden vragen stellen aan de jeugdgemeenteraad.

Vervolgens wordt het raadsvoorstel van de jeugdgemeenteraad besproken in de gemeenteraad. Het volgende wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het college de haalbaarheid van deze aanbevelingen ambtelijk te laten onderzoeken en waar mogelijk en wenselijk, te laten uitvoeren. Verder wordt voorgesteld het college te verzoeken om de conclusies hiervan vóór de aanstaande zomervakantie terug te koppelen aan de jeugdgemeenteraad en de gemeenteraad.

Wethouder van Beurden zal de vragen van de gemeenteraadsleden beantwoorden.