• Foto Van Denderen

Jarig 'Zincafé' doet onderzoek naar levenskunst

LEUSDEN Het Zincafé Leusden bestaat dit jaar vijf jaar. Voormalig Rabo-topman Herman Wijffels en zijn vrouw Herma van der Weide trapten het lustrumjaar eind januari overtuigend af met een stijf uitverkocht huis en een inspirerende bijeenkomst in cultureel centrum De Tuin.

Daan Bleuel

@DaanBleuel

Wijffels en zijn vrouw openden een serie bijeenkomsten die ter gelegenheid van het vijf-jarig bestaan van het Zincafé het motto 'levenskunst' meekreeg. Het Zincafé heeft de afgelopen jaren in een café-achtige ambiance het gesprek op gang gebracht tussen bezoeker en gasten uit de wereld van wetenschap, religie, kunst, cultuur of politiek.

Maar de organisatoren willen het daar in het lustrumjaar niet bij laten: ,,Daarom gaan we onderzoek doen naar 'Levenskunst' in Leusden'', zegt Hans Sybrandy, voorzitter van de commissie die het Zincafé organiseert. ,,Dat moet onder meer een zoektocht worden naar de kunst om overeind te blijven, ook als het leven niet mee zit'', vult Carola van den Heuvel aan. Zij schetste -in opdracht van de mensen achter het Zincafé- de opzet van het onderzoek dat dezer dagen van start gaat.

Levenskunst ,,Waar staan onze plaatsgenoten op het gebied van geluk, werk, ouder worden, zorg voor elkaar en anderen, levenseinde?'', licht Van den Heuvel de plannen toe: ,,Zijn Leusdenaren een beetje 'levenskunstenaars'? Bepalen zij hun eigen koers, hoe vinden zij hun weg in het leven? We leven in een tijd waarin gemiddeld genomen de materiële behoeften zijn vervuld, waarin kerkgang niet langer vanzelfsprekend is en de participatiesamenleving inzet voor onze naasten vraagt. Maar hoe geven Leusdenaren invulling aan hun leven? In het onderzoek gaan we in op vragen als 'Waarom zien Leusdenaren zichzelf als levenskunstenaar?' Of juist waarom niet? Wat belemmert? Wat inspireert? Wat is voor Leusdenaren van waarde?''

Onderzoek ,,We willen deze en andere vragen op een speelse manier ter sprake brengen'', zegt Van den Heuvel, die na een carrière van bijna 25 jaar bij de gemeente Leusden dit jaar als zelfstandig consultant begon. Ze startte in 2015 Bureau Zin dat organisaties en particulieren adviseert en begeleidt op het gebied van zingeving en spiritualiteit in werk en leven. Van den Heuvel is ook lid van de Raad van Kerken in Leusden.

,,Het onderzoek beoogt niet wetenschappelijk of representatief te zijn'', legt Van den Heuvel uit: ,,We gaan een tiental bijeenkomsten organiseren met verschillende groeperingen uit Leusden. Dat kunnen bezoekers zijn van het Zincafé, maar ook een team van een sportvereniging. Dat kan een klas van een basisschool zijn, maar ook een groep gemeenteambtenaren. We moeten voor onszelf nog in kaart brengen wie we daarvoor willen benaderen.''

,,We zijn van plan aan de hand van een bordspel mensen beter te leren kennen. Het gaat om vragen als 'in wiens schoenen zou je een dag willen staan?' Of: 'Uit welke van deze vier sporten zou je kiezen?' Op die manier kun je op een luchtige manier de drijfveren van de spelers achterhalen.''

,,We hebben geen keiharde doelstelling'', gaat Van den Heuvel verder: ,,Het is meer een bescheiden poging om inzicht te krijgen in 'de stemming' van Leusdenaren. We zijn er echter wel van overtuigd dat wanneer de vonk overslaat en mensen elkaar inspireren, dit kan leiden tot nieuwe initiatieven en samenhang in de samenleving.''

Antwoord Hans Sybrandy (68) is vanaf het begin betrokken bij de organisatie van het Zincafé. ,,Het initiatief kwam van oud-predikant Albert Jan Stam, vanuit de behoefte om te luisteren naar de samenleving. Dat kan niet los gezien worden van de ontkerkelijking en de behoefte van kerken om zich te bezinnen op hun nieuwe rol in de maatschappij. Het 'Zincafé' (de werktitel was in eerste instantie ook 'Kerkcafé') opereert daarom ook nog steeds onder de paraplu van de Leusdense Raad van Kerken.''

De voormalig rector van het Corderius College (later voorzitter van de centrale directie van het Meerwegen Scholengroep) stond mede aan de wieg van het Zincafé. ,,De doelstelling is in de afgelopen vijf jaar wel veranderd. Het is niet alleen een antwoord op de ontkerkelijking, het is óók een aanvulling op het kerkelijke aanbod; een plek die inspiratie biedt.''

Column De Leusder Krant publiceert met ingang van vandaag een serie columns over het thema 'Levenskunst'. Verschillende auteurs zullen -eens per maand- hun licht over het onderwerp laten schijnen. Eric-Jan Tuininga opent de reeks elders in dit nummer. Hij publiceert de column 'de kunst van het leven én sterven', waarin voormalig denker des vaderlands René Gude, die terminaal ziek is, zijn inspiratiebron is.

Meer informatie over het Zincafé en het onderzoek: www.zincafe.nl

E-mail: info@zincafe.nl