• Sake Elzinga

Jaarverslag geeft inzicht in werk Waterschap

LEUSDEN In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen op 18 maart laat Waterschap Vallei en Veluwe in het digitale jaarverslag 2014 zien wat het doet. In dit verslag vertellen ook enkele burgers over hun ervaringen met het waterschap.

Het digitale jaarverslag is te vinden vie deze link. Met het verslag blikt Waterschap Vallei en Veluwe terug op activiteiten en ontwikkelingen in 2014 die ook nu impact hebben op mensen en hun leefomgeving. ,,Met korte artikelen, foto's en filmpjes willen wij u een indruk geven van wat wij het afgelopen jaar gedaan hebben, ook in uw woonplaats," zegt dijkgraaf Tanja Klip-Martin in haar inleidende videoboodschap.

,,Zoals bij een provincie of gemeente hebben de besluiten van een waterschap gevolgen voor inwoners en bedrijven. Om die reden heeft ook het waterschap een democratisch gekozen bestuur," zegt de dijkgraaf. ,,Ga dus stemmen op 18 maart en bepaal op die manier de koers van het waterschap."

Waterschap Vallei en Veluwe behoort tot de grootste waterschappen van het land en werkt namens en voor de bewoners in de regio tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren.

Foto: Dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe.