• Frits van Breda

Inwoners niet tevreden over onderhoud groen

LEUSDEN Ondanks een drastische verhoging van het budget voor het onderhoud van het Leusdense groen zijn de inwoners niet tevreden over het resultaat. Tot verbazing van betrokken ambtenaren en wethouder Overweg wijst een tevredenheidsmeting uit dat de ontevredenheid zelfs licht is toegenomen. Voor Sight Landscaping, het bedrijf dat belast is met het groenonderhoud in Leusden een behoorlijke tegenvaller. Het voortzetten van de overeenkomst met de gemeente hangt af van de tevredenheidsmeting. De door de gemeente in het leven geroepen Klankbordgroep Groen is teleurgesteld over de conclusie van wethouder Overweg. Zijn conclusie is dat de extra investering van 200.000 euro wel degelijk effect heeft gehad. Hij ziet wel een verbetering en wil nog een jaartje wachten met een beslissing over het voortzetten van het onderhoudscontract.

Frits van Breda

De discussie over het Leusdense openbare groen is ontstaan nadat de gemeenteraad in 2013 ingestemd had met het voorstel om de zogenaamde beeldkwaliteit te verlagen naar niveau C.

Dit zou een besparing opleveren van zo'n 250.000 euro per jaar. Dat dit bedrag niet werd gerealiseerd kwam omdat besloten werd om het chemisch bestrijdingsmiddel Roundup niet meer te gebruiken in Leusden. Dit betekende een extra kostenpost van 75.000 euro om het gewenste onderhoudsresultaat te bereiken.

Een extern bureau stelde in 2016 vast dat Sight Landscaping zijn taak prima uitvoerde. Tachtig procent van de openbare ruimte bleek ingeschaald te worden in niveau B en hoger. De overige 20% voldeed aan het overeengekomen niveau C met een toegestane marge naar een lager niveau. Bewoners dachten daar duidelijk anders over zo bleek uit de tevredenheidsmeting. Het aantal klachten was duidelijk toegenomen en de waardering gedaald.

De verwachting was dat in 2017 duidelijk zou worden dat het onderhoud van het groen duidelijk verbeterd was na de financiële impuls van een jaar eerder. Tijdens de informatieronde op het gemeentehuis werd donderdagavond duidelijk dat de bevolking daar anders over dacht. De woordvoerder van de Klankbordgroep maakte duidelijk dat zonder een verhoging van het budget het onderhoud in de wijken niet zal verbeteren en er niets zal veranderen aan het aanzien van de wegen. Vooral de rotondes moeten naar de mening van de Klankbordgroep beter onderhouden worden. "Ze staan er met onkruid overwoekerd bij en doen afbreuk aan het straatbeeld van Leusden".

Woordvoerders van Sight Landscaping zegden toe hun uiterste best te doen om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de Leusdenaren. Wel werd duidelijk dat onkruidbestrijding niet meer zal worden zoals enkele jaren geleden. "Er bestaat geen vervanging voor Roundup. Het verbranden zoals dat nu gebeurt verwijdert het onkruid voor een korte periode.

Ook dit jaar zal er een tevredenheidsmeting worden gehouden onder de bevolking. Sight Landscaping verwacht dat door hun extra inspanningen de uitkomst beter is dan vorig jaar.