• De hele lijst met cultureel erfgoed in Leusden moet opnieuw worden bekeken.

    Frits van Breda

Inwoners aan zet bij cultureel erfgoed

LEUSDEN Tijdens een informatieronde in Huis van Leusden konden raadsleden en belanghebbenden van gedachten wisselen over een voorstel om 360 panden aan te wijzen die een cultuurhistorische waarde zouden hebben. Al snel werd duidelijk dat de aanwezigen niets zagen in het collegevoorstel dat op tafel lag. ,,Het college heeft zijn huiswerk niet goed gedaan", kreeg wethouder Erik van Beurden te horen.

Frits van Breda

Een door alle partijen ondertekende motie verzocht het college om het raadsvoorstel niet te behandelen. Er werden een aantal redenen genoemd om het huiswerk over te doen. De voordelen van het 'parapluplan' moeten beter over het voetlicht worden gebracht bij de eigenaren van aangewezen panden. Een aantal betrokkenen eigenaren zou tot op heden helemaal niet betrokken zijn geweest bij de plannen van de gemeente. Ook is gebleken dat er op de lijst objecten zijn opgenomen die inmiddels niet meer bestaan.

Wethouder Van Beurden toonde begrip voor de conclusie die de voltallige gemeenteraad had getrokken. Het voorstel van het college belandde in de prullenmand. Er komt een nieuw voorstel na een goed overleg met alle betrokkenen, beloofde de wethouder. Dit betekent wel dat het geruime tijd zal duren voordat het onderwerp weer ter discussie zal staan. De verwachting is dat nog voor de zomer met alle belanghebbenden is gesproken. Na de zomervakantie kan dan met de gemeenteraad bijgepraat worden over de voortgang van het proces. De wethouder verwacht in oktober of november met een voorstel te kunnen komen dat kan rekenen op de goedkeuring van de gemeenteraad en betrokkenen.