• Foto Van Denderen

Inloopavond noodopvang rustig verlopen

LEUSDEN Vrijdagavond waren alle inwoners van Leusden welkom om te praten over de noodopvang van vluchtelingen in hun dorp. Van 18.00 tot 21.00 uur bezochten zo'n 300 mensen de bijeenkomst op het gemeentehuis. De organisatie was voorbereid op mogelijke acties van tegenstanders. Een tiental beveiligers en de aanwezige politie hadden een rustige avond.

Frits van Breda

Bij de ingang werd gecontroleerd of men inwoner van Leusden was. Bij twijfel werd de gemeentelijke administratie geraadpleegd. Tot problemen heeft dat niet geleid.

Burgemeester, wethouders, raadsleden, vertegenwoordigers van het COA, de politie, woningstichting en schoolbestuur Voila stonden klaar om vragen te beantwoorden of toelichting te geven op de gang van zaken. Opvallend was het grote aantal vrijwilligers dat zich spontaan meldde om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen.

De dinsdag gestarte facebook groep 'Gastvrij Leusden' was ook vertegenwoordigd. In enkele dagen tijd hebben zich hier 240 vrijwilligers gemeld.

Een aantal bezoekers uitte zorgen over de komst van de 400 vluchtelingen die gehuisvest worden in de voormalige SBBO, naast de brandweerkazerne.

Hoe zit het met de veiligheid als er zoveel vreemdelingen tegelijk naar Leusden komen? Hoe lang blijven ze hier? Hoe is het onderwijs geregeld voor kinderen die meekomen? Allemaal vragen waarop antwoord gegeven kon worden.

Ook de door de gemeente gevolgde procedure bleek vragen op te roepen. Het was niet voor iedereen duidelijk waarom de gemeente niet de bevolking had geraadpleegd over de komst van een noodopvang in Leusden. Over de uitleg van onder meer de aanwezige burgemeester Annemieke Vermeulen was een enkeling niet tevreden. Zij vond dat er simpelweg werd uitgevoerd wat de regering had gevraagd en waartoe de gemeenteraad haar opdracht voor had gegeven.