• De initiatiefneemsters hoopten op een hondenlosloopgebied langs de Modderbeek.

    Arnoud J Spaaij

Initiatiefgroep voor hondenlosloopgebied geeft het op

ACHTERVELD Na meer dan een jaar in overleg geweest te zijn met gemeente Leusden heeft de initiatiefgroep voor een hondenlosloopgebied in Achterveld de handdoek in de ring gegooid. ,,Het voelt als 1 tegen 100", zegt Elwine de Weerd verslagen.

Arnoud J Spaaij

In een email die de initiatiefgroep, bestaande uit Elwine de Weerd, Benna Teunissen en Annet Aldenzee, onlangs aan hun tientallen medestanders stuurde, klinkt een verbitterde toon: ,,Gezien onze eerdere ervaringen en het feit dat onze oorspronkelijke doelstelling niet haalbaar blijkt hebben wij besloten om te stoppen met onze inspanningen."

PARASIET Het lijkt alsof een burginitiatief is opgedroogd door bureaucratie van de gemeente. Wethouder Overweg beaamt de handtekeningenactie die de groep in 2016 opstartte en legt ook gedetailleerd uit hoe proces verlopen is. ,,De mogelijkheid om langs de Modderbeek een deel als losloopgebied te gebruiken hebben we besproken met het Waterschap. De boeren met aanliggende grond wilden dit echter niet vanwege het risico op besmetting met de Neosporaparasiet. Het alternatief bij het sportpark werd als 'te ver af' van het dorp ervaren. De groep was bang dat veel hondenbezitters dit gebied niet zouden gebruiken. We hebben ook gesproken over een stuk rondom de Moespot maar ook dat bleek niet geschikt."

Overweg geeft aan dat hij het graag anders zag maar dat het gewoon niet mogelijk bleek een om tot een oplossing te komen. In veel gevallen kwam de een mogelijkheid terecht bij particuliere grond, zo geeft Overweg aan, en daarover heeft de gemeente niet veel zeggenschap. ,,We kunnen geen plek vinden", concludeert Overweg. Wel geeft de wethouder toe dat er meerdere plekken zijn om je hond los te laten lopen maar die liggen geconcentreerd in centrum van Leusden zelf en dat dit voor Achtervelders veelal geen optie.

BEKAAID Voor De Weerd is het de bevestiging dat haar dorp er weer bekaaid afkomt bij de gemeente. ,,We voelen weer dat Achterveld te kort wordt gedaan. Iedere keer wordt het afschoven onder het mom van 'Jullie moeten het maar uitzoeken met particulieren' maar die mogelijkheden zijn er voor ons gewoon niet. Dat is juist de reden dat we hulp vragen aan de gemeente. Ik heb toch geen ingang bij een Waterschap of dat soort instanties", laat De Weerd teleurgesteld weten.

De initiatiefgroep schrijft verder: ,,We hebben meermaals gesproken met wethouder Overweg en met mevrouw Van der Veer van de gemeente Leusden over de mogelijkheden van een hondenpad. Waarbij verschillende locatie dus bekeken werden. Helaas bleek geen van deze opties uitvoerbaar. Hoewel niet in overeenstemming met ons eigenlijke doel zijn wij nog ingegaan op een uitnodiging van mevrouw Van der Veer om te kijken naar de mogelijkheid van een hondenspeelveld bij de De Moespot. Helaas was het bestuur van De Moespot van oordeel dat een hondenspeelveld op dit terrein de activiteiten van de huurders/gebruikers van de Moespot belemmert."

De Weerd: ,,Ik heb er een jaar lang energie ingestoken. Dan is het hierom dan weer om een andere reden. Het blijft moeilijk moeilijk moeilijk."