• Jan Overweg van ChristenUnie/SGP steunt burgemeester Gerolf Bouwmeester.

    O-gen

Ingezonden: 'Geef burgemeester bevoegdheid'

,,In Leusden moest de algemene plaatselijk verordening (APV) opnieuw vastgesteld worden. Onze burgemeester zag dit als kans om de veiligheid in Leusden te vergroten. Helaas dat werd hem niet gegund. De meerderheid van de raad ging er voorliggen op een manier die ik nog niet eerder meegemaakt had."

,,De APV is een mooi middel om maatregelen te treffen die specifiek passen bij Leusden. Als gemeenteraad kun je daardoor inspelen op situaties die je in je gemeente niet wilt In de nieuwe APV is nu bijvoorbeeld geregeld dat we geen ballonnen meer mogen oplaten in Leusden vanwege het milieu."

,,De burgemeester stelde namens het college ook voor om een drugsverbod in te stellen voor de openbare ruimte. Hij zou hierdoor de mogelijkheid krijgen om in te grijpen als dat nodig zou zijn. Soms zit er een hardnekkig probleem in een wijk dat gerelateerd is aan drugs en met deze extra bevoegdheid zou dat makkelijker zijn."

,,Helaas, er kwam een voorstel op 6 juni van met name liberale partijen om dit verbod niet te laten gelden voor de softdrugs. Er volgde een stevig debat waarin de standpunten op een goede manier werden uitgewisseld. Samen met het CDA deden we een tegenvoorstel waarin we voorstelden om het verbod niet voor heel Leusden te laten gelden maar de burgemeester de bevoegdheid te geven tijdelijk een verbod in te stellen voor een bepaald gebied in Leusden als het nodig is. Na een schorsing kwam er een raadsbreed compromis om een verbod in stellen voor drugs op schoolpleinen en speelplaatsen en de burgemeester in uitzonderlijke situaties de bevoegdheid te geven tijdelijk een verbod in te stellen. Prachtig compromis, niet waar?"

,,Helaas, na bijna vier weken stilte kwamen D66, VVD, GroenLinks/PvdA en de SP met een compleet nieuw voorstel. Zonder overleg met ons en het CDA wilden ze de bevoegdheid toch niet geven aan de burgemeester. De reden bleef was schimmig, maar ze waren bang dat een deelgebied niet zou werken en dat de burgemeester dan misschien toch heel Leusden zou aanwijzen. De burgemeester ontkrachtte dit, maar dat hielp niet."

,,Over het proces heb ik mij heel boos gemaakt. Voor het eerst in mijn politieke loopbaan in Leusden bleek een recente afspraak gemaakt in de openbare raadsvergadering niet nagekomen te worden. Maar belangrijker is dat Leusden helaas de dupe wordt van dit nare proces."

,,De burgemeester kan nu niet ingrijpen als hij dat zou willen om de veiligheid van Leusdenaren te waarborgen. Als ChristenUnie-SGP, en ook het CDA, hadden we hem deze bevoegdheid graag willen geven. Meningen verschillen over het gebruik van drugs en hoe hard je hier tegen op moet treden. Maar iedereen wil toch dat de veiligheidsproblemen worden opgelost? Geef dan ook de burgemeester de bevoegdheden die hij nodig heeft om onze veiligheid te handhaven."

,,De ChristenUnie-SGP heeft om die reden tegen de nieuwe APV gestemd. Heel mooi dat er in de nieuwe APV een verbod is voor drugs is op schoolpleinen en speelplaatsen; daar hebben we dan ook van harte mee ingestemd. Maar de APV is niet compleet."

[Jan Overweg, Fractie ChristenUnie-SGP.