• Foto: BDUmedia

Ingezonden brief: Vrijmetselarij

LEUSDEN In de Leusder Krant van vorige week staat een redactioneel artikel onder de titel 'De macht van de onzichtbare bankiers'. Wij hebben daar met verbazing kennis van genomen. Lucas Hollertt wordt geciteerd, die vrijmetselarij wegzet als op macht en geld belust kwaad, met name in 'de hoogste graden'.

In werkelijkheid laten vrijmetselaren alles wat macht en aanzien verschaft achter zich, zodra zij hun lokale vereniging, hun loge binnengaan. Vrijmetselarij is een levensbeschouwelijk genootschap, waarbinnen de loges geen zaken mogen worden gedaan of politiek mag worden bedreven. Iedere discussie daarover en over geloof is verboden. Vrijmetselaren zijn vrijdenkers, die tolerantie hoog in het vaandel hebben; zoekers, die erkennen nooit uitgezocht zijn. De Vrijmetselarij is een genootschap waarbinnen men streeft naar geestelijke verdieping. Het is geen geloof of geloofsgemeenschap, maar men zoekt er wel zingeving.

Vrijmetselarij heeft als doel de mens zichzelf te doen kennen en om hem of haar te bewegen zich voor een betere samenleving in te zetten. De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt. De vrijmetselaar erkent: de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid; de gelijkwaardigheid van alle mensen; ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid; en ieders verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten.

De vrijmetselaar leert zichzelf stap voor stap kennen door met anderen van gedachten te wisselen over zaken die de mens raken. Wij komen samen om innerlijk werk te doen. Vrijmetselarij is geen boek met eenduidige antwoorden op levensvragen of maatschappelijke problemen. Die antwoorden mogen voor ieder lid verschillend zijn. Een eenduidig standpunt vanuit de vrijmetselarij over wat er in de maatschappij leeft is dan ook onmogelijk.

Alle Loges staan enkele keren per jaar open voor niet-leden. Eenmaal per jaar is er verder in het najaar overal een open dag waarop de logegebouwen volledig te bezichtigen zijn. Wie geïnteresseerd is om dat een keer mee te maken kan contact leggen met de lokale loges. Die zijn rond Leusden te vinden in Amersfoort. Zondag 28 januari 2018 is er van 14.00 uur tot 16.00 uur een informatiemiddag in het logegebouw aan de van Persijnstraat 9 in Amersfoort, schuin tegenover het politiebureau. Iedereen is er welkom.

De heer Hollertt, heeft zijn 'onderzoekswerk' dus niet goed gedaan. Hij ziet internet vreemd genoeg als een betrouwbare bron en dat verklaart veel. En verslaggever Mariska Stehouwer heeft zich te kritiekloos in zijn fantasieën laten meenemen.

Paul Marselje