• Hartje Leusden

Informatiemarkt over plan De Rossenberg

LEUSDEN Over het plan voor de voormalige schoollocatie De Rossenberg wordt donderdagavond een tweede informatiemarkt gehouden. Omwonenden en belangstellenden kunnen zich van 17.30 uur tot 19.30 uur laten informeren in de Marcuskerk aan de Asschatterweg 23.

Tijdens de avond krijgen aanwezigen een eerste indruk van het type woningen dat gebouwd gaat worden. Daarnaast is er meer informatie over de verkaveling en de inrichting van de openbare ruimte. Medewerkers van Heijmans Vastgoed, de gemeente Leusden en de stedenbouwkundige supervisor zijn aanwezig voor een toelichting.

De afgelopen periode is gewerkt aan de totstandkoming van een woningbouwplan voor de vrijgekomen locatie. De definitieve verkaveling bestaat uit drie vrije kavels aan de zijde van het voormalige dependance gebouw van de school (oostzijde). Alle drie de kavels bieden de mogelijkheid een zogenoemde levensloopgeschikte woning te realiseren.

Meer informatie staat (binnenkort) op de website hartjeleusden.nl.