• De organiserende partijen van de infobeurs Leusden Gasloos slaan de handen ineen

    Willem Eelman

Informatiebeurs over Leusden gasloos

LEUSDEN Leusdenaren zijn welkom op zaterdag 3 maart in de Til op de informatiebeurs over energie. De beurs wordt georganiseerd door partijen die zich bezighouden met energie en duurzaamheid. Wij kregen alvast een voorproefje van Energiegroep COOL, het energieloket IkWilWatt, energie coöperaties ValleiZon en Zonnedak De Korf, Eurowoningen Duurzaam en de gemeente Leusden van wat er tijdens de informatiebeurs te verwachten valt.

Mariska Stehouwer

Heel Nederland moet volgens het Klimaatakkoord van aardgas af en energieneutraal zijn in 2050. De gemeente Leusden gaat voor energieneutraal in 2040. Dat betekent volgens Energiegroep COOL allereerst het energiegebruik verminderen. De energie die vervolgens nodig is, moet dan elektrisch zijn en op een duurzame lokale manier opgewekt worden. Diverse partijen op het gebied van energie zijn al geruime tijd, afzonderlijk van elkaar, bezig geweest met manieren te vinden om het energieverbruik terug te dringen of op een duurzame manier lokaal op te wekken. Sinds afgelopen jaar hebben de diverse partijen de handen ineengeslagen om de Leusdense inwoners bewust te gaan maken van de energietransitie.

WINDMOLENS Huibert Boer, duurzaamheidsadviseur van de gemeente Leusden, geeft aan dat als er op alle daken van de 12000 Leusdense woningen zonnepanelen liggen, er nog 300 hectare weiland vol met zonnepanelen of twintig windmolens nodig zijn om Leusden energieneutraal te maken. ,,Daar moeten we over na gaan denken met elkaar." Leendert van Geldermalsen, mede-initiatiefnemer van Zonnedak De Korf geeft aan dat bewoners eerst bewust moeten worden van de energietransitie. ,,We moeten ze wakker schudden en informatie aanbieden en met elkaar de discussie aangaan hoe we het vorm gaan geven. Zonne-energie is bijvoorbeeld een aantrekkelijke manier van energie opwekken." Boeren in het buitengebied geven aan mee te willen doen met de energietransitie en bij het verwijderen van oude (asbest)daken de nieuwe daken te willen vullen met zonnepanelen. Deze zonnepanelen kunnen dan, net als bij de coöperatie Zonnedak De Korf, aangekocht worden door geïnteresseerden die zelf geen zonnepanelen kunnen plaatsen op hun eigen huis. Coöperatie ValleiZon is op dit moment bezig een tweede collectief zonnedak te realiseren. Tijdens de infobeurs kunnen Leusdenaren aangeven hoe zij denken over zonnepanelenweides en windmolens.

FINANCIERING Drie aspecten komen bij de energietransitie naar voren; technische, organisatorische en financiële. Wethouder Erik van Beurden geeft aan dat kennis en kunde nu verzameld is en dat er, na de gemeenteraadsverkiezingen, een organisatiemodel gemaakt moet worden om de verschillende processen te stroomlijnen. ,,Met diverse gemeenten uit de regio zijn we nu aan het kijken hoe we de financiering rond kunnen krijgen.

Voor het project op de Hamershof hebben wij de garantstelling voor de financiering kunnen regelen maar dat kan niet voor elke wijk in Leusden. Met elkaar moeten we marktpartners zien te vinden die deze projecten als investering zien."

Pas als de financiering rond is, is het voor veel huizenbezitters haalbaar om een grote stap te maken in het energieneutraal maken van de eigen woning. De betrokken partijen zijn van mening dat als je dat gezamenlijk doet, je snellere en grotere stappen kunt maken. Een aantal eigenaren van de Eurowoningen willen graag aan de slag met Het Nieuwe Wonen via gebouwgebonden financiering zodra dit mogelijk is. ,,De verhoging van je maandelijkse kosten wordt gecompenseerd door besparing op energiekosten en doordat onderhoudskosten wegvallen door de grondige renovatie van je woning," legt Willem Eelman van Eurowoningen Duurzaam uit. In Leusden komen modelwoningen zodat Leusdenaren het zelf kunnen gaan zien en ervaren. De eerste zal een Eurowoning zijn aan de Finnmark (verwachte oplevering april 2018). Voor informatie, inspiratie en discussie: 3 maart van 11.00 tot 16.00 uur terecht in De Til.