• Mariska Stehouwer

Informatie-avond Groot Krakhorst

LEUSDEN Op dinsdag 16 juni 2015 organiseren de Woningstichting Leusden, Stichting Grasboom Leusden en de gemeente een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling op de locatie Groot Krakhorst. Vanaf 19.30 uur zijn omwonenden en andere belangstellenden van harte welkom in basisschool De Klimrakker, Zonnedauwhof 1, 3831 AG Leusden. De avond is bedoeld om de nieuwbouwplannen te delen en kennis te maken met Stichting Grasboom Leusden als nieuwe buur.

Groot Krakhorst Stichting Grasboom Leusden, Woningstichting Leusden en gemeente Leusden hebben overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de locatie Groot Krakhorst. Op de plek van de voormalige boerderij en in de voormalige varkensschuur worden woningen gerealiseerd voor jongvolwassenen (18+) met autisme (ASS).

Tijdens deze informatieavond stelt Stichting Grasboom Leusden zich voor en kunt belangstellenden de tekeningen van de plannen bekijken en uw vragen te stellen.

Vertegenwoordigers van de gemeente, woningstichting en Stichting Grasboom Leusden zijn aanwezig om deze te beantwoorden. In opdracht van Woningstichting Leusden heeft architect Roozenbeek een

ontwerp gemaakt voor de woningen. Daarbij is rekening gehouden met de verschijningsvorm van de voormalige boerderij. Dit zoals ook met de direct omwonenden was afgesproken. Voor de plannen is inmiddels een omgevingsvergunning verleend.

Op dit moment werkt Woningstichting Leusden aan de voorbereidingen van de aanbesteding van het project. Bouwbedrijven worden gevraagd om een offerte in te dienen voor de bouw. Na de aanbesteding wordt de opdracht aan een bouwbedrijf gegund en kan worden gestart met de voorbereiding van de bouw. Dat is naar verwachting in het vierde kwartaal van 2015. Het doel is om eind 2016 het gebouw op te leveren.

Stichting Grasboom Leusden biedt in het prachtige complex wonen in combinatie met zorg aan voor jongvolwassenen met een aandoening in het autisme spectrum, die de ambitie hebben om zelfstandig

te wonen en werken/studeren. Geïnteresseerde jongeren die willen wonen op een mooie locatie speciaal geschikt voor jongeren met autisme, zijn samen met hun ouders uitgenodigd voor de

informatiebijeenkomst op 16 juni a.s.

Stichting Grasboom Leusden is op zoek naar enthousiaste ouders/initiatiefnemers die hun tijd en talenten willen wijden aan dit woonproject voor hun jongvolwassen kind. Het gaat om jongeren vanaf 18 jaar met autisme, die zelfstandig willen wonen met begeleiding op maat.

Meer informatie is te vinden op de website www.degrasboom.org

Dinsdag 16 juni 2015 Informatiebijeenkomst

Datum: dinsdag 16 juni 2016

Locatie: Basisschool De Klimrakker, Zonnedauwhof 1, 3831 AG Leusden

Tijd: 19.30 - 21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur