Impala aan basis Leusdense sport

Met z'n drieën hebben zij beraadslaagd hoe dit aan te pakken. Besloten werd om huis aan huis een flyer te verspreiden, waarin de belangstelling werd gepolst voor de oprichting van een gymnastiekvereniging en of men zich en/of hun kind(eren) wilde aanmelden als lid. Ook werd de mogelijkheid geboden om zich eventueel aan te melden als lid voor een volleybalafdeling.Toen in de zomer van 1967 de reacties op de folder bij de initiatiefnemers binnenkwamen, bleek al snel dat de belangstelling overweldigend was. Vele potentiële leden meldden zich aan, zoveel zelfs dat een van de initiatiefnemers het boven het hoofd groeide. Het totaal van de aanmeldingen overschreed de driehonderd, en bij het maken van een groepsindeling bleek dat er vele gediplomeerde leiders(sters) nodig waren om al deze kinderen en ook volwassenen verantwoord les te geven. Hoe dit kon worden opgelost was voor een ieder de grote vraag, want alleen de fysiotherapeut en het schoolhoofd waren bevoegd om les te geven in gymnastiekonderwijs. Als een geschenk uit de hemel heeft meldde zich op dat moment een echtpaar met de mededeling dat zij al jaren les hadden gegeven bij een 'grote' gymvereniging in Hilversum Zij waren in Hamersveld (vanaf 1969 Leusden) komen wonen en hadden gehoord van de plannen. Het echtpaar Raaijen werd met open armen ontvangen en direct betrokken bij de uitwerking. Zij namen de initiatiefnemers mee naar Hilversum waar ze in de 'keuken' mochten kijken hoe een vereniging met een dergelijk omvang reilt en zeilt.Vol goede moed ging Impala aan de slag en onder de bezielende leiding van de Ed en Christa Raaijen werd een lesschema in elkaar gespijkerd. Vele lesuren werden door hen gevuld en ook de fysio Leo Visser heeft veel uren lesgegeven. De heer Venema van De Wegwwijzer heeft ook een aantal lessen voor zijn rekening genomen, en zo kon eind 1967 van start worden gegaan met de gymnastiekvereniging.Een aantal belangstellenden had zich ook aangemeld als mogelijke kandidaat-leden voor een volleybalgroep. Ook voor deze mensen werd de mogelijkheid geschapen om in het nieuwe gymlokaal te gaan sporten. Maar met al deze kandidaat-leden was het nog geen vereniging want er was geen bestuur, alleen maar leden. De initiatiefnemers en de familie Raaijen schreven een bijeenkomst uit waarbij werd voorgesteld een sportvereniging op te richten in Leusden. Ook moest de vereniging een naam hebben en aan de (toekomstige) leden werd gevraagd een naam te bedenken en deze in te zenden.Op 28 januari 1968 werd de vergadering belegd en is de Gymnastiekvereniging opgericht, met een afdeling voor volleybal. Als naam voor de vereniging werd met grote meerderheid gekozen voor Impala Enkele jaren later werd ook een afdeling Handbal aan de vereniging toegevoegd. De eerder opgerichte Leusder Handbal Vereniging sloot zich aan bij de Vereniging Impala. De volleybal afdeling groeide fors en als zelfstandige vereniging verder. De huidige volleybalvereniging Leos is het resultaat van de eerste stappen, gezet bij de oprichting van de gymnastiekvereniging. In de jaren tachtig is ook de handbalvereniging LHV als zelfstandig vereniging verder gegaan.Impala, als zelfstandige gymnastiekvereniging, heeft de navolgende jaren dankzij haar enthousiaste sportleiders een belangrijke plaats veroverd in de sportwereld van Leusden. Met een uitgebreid sportprogramma wordt zowel de jeugdige als ook de oudere sporter de gelegenheid geboden om sport te kunnen beoefenen.In deze 45 jaar is Impala uitgegroeid tot een vereniging met ruim 550 leden in de leeftijd van 2 tot 90 jaar. Er wordt zowel op recreatief als landelijk nivo gesport in de disciplines; turnen dames, turnen heren, kleuters, ritmische gymnastiek, RG, trampoline en sport voor verstandelijk gehandicapten. Om het 45-jarig bestaan te vieren heeft het afgelopen sportjaar in het teken gestaan van het thema Musicals. Om het lustrumjaar groots af te sluiten worden zaterdag twee spectaculaire shows gegeven in sporthal De Korf.