• In de wijk Groenhouten krijgen de basisscholen De Hobbit en Het Kompas nieuwe huisvesting. De bouw begint in 2021

    Marcel Koch

IKC Groenhouten kost vijf miljoen

LEUSDEN De basisscholen De Hobbit en Het Kompas worden eind 2022 ondergebracht in een fonkelnieuw Integraal Kind Centrum in de wijk Groenhouten. Ook Humanitas en Scholen in de Kunst krijgen er onderdak. Collegebestuurder Wichert Eikelenboom van stichting Voila geeft een update.

Marcel Koch

Bij nieuwbouw is de vraag: waarom is er een nieuwe accommodatie voor de basisscholen en andere instellingen nodig? Wichers Eikelenboom (64): ,,De schoolgebouwen van zowel De Hobbit als Het Kompas zijn niet de meest duurzame gebouwen. Vervangen voor een nieuwe accommodatie is goedkoper dan renoveren. Bovendien zijn de schoolgebouwen - beide gebouwd in de jaren zeventig - niet meer passend in het moderne onderwijs. Het onderwijs vergt een andere leeromgeving.''

[Hoe bedoelt u dat?

,,Kinderen zitten niet meer als vroeger de gehele dag in hetzelfde klaslokaal. Weliswaar beginnen ze de dag in een vast lokaal, maar gedurende de dag waaieren ze uit naar andere klaslokalen, of naar de centrale hal of zelfs naar de gang. Soms in groepjes, soms individueel. Met andere woorden: een kind heeft niet meer één vaste leerplek, maar meerdere. Hierdoor krijg je ook andere looplijnen in de school. Feitelijk wordt de school gedurende de gehele dag in beslag genomen. Met het nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC) laten we de traditionele leeromgeving los. Zie ook IKC Berkelwijk, waarin de basisscholen De Heerd en De Holm worden gevestigd. In september zullen de bouwwerkzaamheden van dit nieuwe IKC starten.''

[Hebben de scholen invloed op hoe de leeromgeving ingericht moet worden?

,,Voor honderd procent. Momenteel zijn de scholen aan het bedenken hoe zij een leeromgeving creëren waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat doen zij in samenwerking met de zogeheten CED-groep, dat is een schoolbegeleidingsdienst van Voila. De kunst in het creëren van een optimale leeromgeving is dat je over een langere termijn moet denken.''

[Voila houdt zich daar niet meebezig?

,,Voila ziet er op toe dat wat de scholen en de partners Humanitas en Scholen in de Kunst bedacht hebben, ook daadwerkelijk in het Programma van Eisen past. Bovendien zet Voila de school in de markt.''

[Van de gemeente Leusden heeft Voila onlangs een voorbereidingskrediet van drie ton gekregen.

,,Met dit bedrag kan Voila, als opdrachtgever van de nieuwbouw, onder meer een externe projectmanager en een architect inhuren. Onlangs hebben we het bedrijf HEVO uit Den Bosch gecontracteerd. Zij gaan ons bijstaan in dit vastgoedtraject. Het is een gedegen bureau met veel ervaring in huisvesting van scholen. Ik hoop dat we in 2021 kunnen starten met de bouw, zodat we vervolgens eind 2022 de accommodatie kunnen opleveren.''

[Hoeveel gaat het IKC Groenhouten kosten?

,,De totale gemeentelijke investering voor het nieuwe IKC ligt rond de 5 miljoen euro en wordt in de begroting gedekt vanuit de reserve onderwijshuisvesting.''

[Komt het nieuwe IKC op dezelfde plek als waar nu De Hobbit en Het Kompas zijn gevestigd?

Spreidt zijn armen: ,,Dat weet ik nog niet. Met het verdwijnen van sporthal De Meent is de plek groter van omvang geworden. Maar doordat we de scholen in één gebouw huisvesten, wordt de 'voetprint' kleiner. Of de scholen een voorkeur hebben? Ik vermoed dat ze het liefst dicht tegen het park aan willen zitten. Op de plek waar nu De Hobbit is gesitueerd, ja.''

[Gaat u met de buurt in gesprek over de exacte locatie?

Stellig: ,,Ja, absoluut. Weliswaar is de gemeente leidend hierin, maar ik zal daar persoonlijk bij betrokken zijn. Want ik vind het belangrijk dat omwonenden gehoord worden en dat we rekening met elkaar houden. Bij het IKC Berkelwijk is ook de buurt meegenomen in de besluitvorming over de locatie. In goed overleg is de situering van het nieuwe gebouw bepaald en wordt de inrichting van het buitengebied vormgegeven.''

[Kunt u al iets zeggen over het ontwerp van IKC Groenhouten?

,,Wat vast staat, is dat het gebouw uit twee lagen komt te bestaan. Dat betekent dat het bestemmingsplan aangepast moet worden. Verder nemen we de ervaringen van de eerder gebouwde centra als Atlas, Atria en Antares nadrukkelijk mee in de ontwerpfase. Van laatstgenoemde weten we bijvoorbeeld dat we hogere eisen moeten stellen aan de akoestiek.''

[En niet het ontwerp van het schoolplein overnemen, toch? Het is een dorre zandvlakte, een doorn in het oog van de omwonenden.

,,Het schoolplein van Antares is inderdaad een miskleun geweest. Heuvels met gras is geen gelukkige keuze geweest. Op de tekentafel zag het er aantrekkelijk uit, maar in de praktijk heeft het verkeerd uitgepakt. Er liggen momenteel twee ontwerpen klaar om het schoolplein rigoureus aan te pakken.''

[Die aanpassingen kosten naar verluidt meer dan 100.00 euro?

,,Dat klopt. Het is zonder meer veel geld, maar als we de problemen voor eens en voor altijd willen oplossen, moeten we dit er voor uitgeven. Ik hoop dat het voor mijn vertrek bij Voila in december dit jaar opgelost is. De kritiek die er op het plein is, deel ik."

[U vertrekt?

,,Ik ga in december met pensioen. En dat geldt ook voor Gerrit-Jan Weiler, bestuursvoorzitter van het college van het bestuur. De sollicitatieprocedures zijn momenteel in volle gang. Ik had graag IKC Groenhouten afgemaakt, aangezien ik in de loop der jaren veel ervaring heb opgedaan met schoolhuisvesting. Mocht mijn opvolger geen expertise hebben aangaande huisvesting zou ik met alle plezier als externe dit traject willen afronden. Maar dat is niet aan mij."

Stichting Voila is de grootste onderwijsorganisatie in Leusden en heeft één nevenvestiging in Achterveld. Wat Voila uniek maakt in onderwijsgevend Nederland is dat zij drie identiteiten vertegenwoordigt: rooms-katholiek, protestants en openbaar.