• Gemeente Leusden
  • Gemeente Leusden
  • Gemeente Leusden
  • Gemeente Leusden
  • Gemeente Leusden
  • Gemeente Leusden
  • Gemeente Leusden
  • Gemeente Leusden
  • Gemeente Leusden
  • Gemeente Leusden

'Ik heb er ontzettend veel zin in'

LEUSDEN ,,De eerste klap is een daalder waard.'' Met deze woorden van zijn moeder beëindigde Gerolf Bouwmeester letterlijk met de voorzittershamer zijn eerste, bijzondere raadvergadering, waarbij hij in aanwezigheid van talrijke genodigden in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Fokkerstraat geïnstalleerd werd als nieuwe burgemeester van de gemeente Leusden.

Bouwmeester, die tot voor kort voorzitter was van het algemeen en dagelijks bestuur van Stadsdeel West in Amsterdam, legde even daarvoor met 'Dat verklaar en beloof ik' de eed af aan Commissaris van de Koning in Utrecht, Willibrord van Beek. Daarna kreeg hij de ambtsketen en de voorzitters-hamer overhandigd uit handen van loco-burgemeester Albert Dragt en plaatsvervangend raadsvoorzitter Riet Koetsenruijter. Lucas Bolsius verwelkomde Bouwmeester als kersverse collega namens de burgemeeesters in de Amersfoortse regio. Tanja de Jong heette Bouwmeester in het bijzonder welkom namens de inwoners die in januari intensief hebben meegedacht over het profiel van de nieuwe burgemeester. Uit de diverse toespraken sprak enthousiasme voor en zeer veel vertrouwen in de nieuwe, energieke en ambitieuze burgemeester.

EFFE WENNEN ,,Geachte heer Bouwmeester, da's effe wennen", begon Commissaris van de Koning Willibrord van Beek zijn speech richting Gerolf Bouwmeester. ,,U bent Leusdens nieuwe burgemeester of moet ik zeggen 'Leusdens nieuwe bouwmeester'. Leusden krijgt met u een leidsman die bij deze gemeente past. In een niet nader te noemen krant werd u als een 'haantje de voorste' aangeduid, maar volgens mij bent u vooral bevlogen, ambitieus en proactief."

Loco-burgemeester Dragt memoreerde tijdens het omhangen van de ambtsketen dat Leusden er na het vertrek van Annemieke Vermeulen zo'n 9 maanden over gedaan heeft om een nieuwe burgemeester te krijgen. ,,Je zou kunnen zeggen dat we nu een voldragen burgemeester krijgen."

VOOR ALLE LEUSDENAREN Tanja de Jong gaf als één van de bij de procedure betrokken inwoners aan dat het voor hen -als betrokken bewoners- allemaal begon op 21 januari 2017. ,,Dat was al spannend, laat staan deze bijeenkomst waarbij ik u rechtstreeks mag toespreken. U moet volgens ons zowel een netwerker zijn als creatief, een verbinder, zichtbaar, transparant oog hebben voor Leusden en er écht voor gaan. U moet een burgemeester voor alle Leusdenaren zijn, maar u mag van ons verwachten dat we volop en actief meedenken."

Lucas Bolsius begon zijn toespraak heel persoonlijk door kort de kinderen van Bouwmeesters' partner rechtstreeks toe te spreken. Hij refereerde daarbij ook aan zijn jongste dochter, van wie de klasgenootjes soms dachten dat hij met zijn gezin ''in een groot kasteel woont en veel bediendes heeft'. ,,We spraken elkaar voor het eerst vlak voor de zomer in de dierentuin in Amersfoort en maakten daar kennis met elkaar."

PIZZA Bolsius citeerde uit het boek van Mirjam van 't Veld, scheidend burgemeester van Amstelveen, 'En dan ben je opeens burgemeester', waarin zij aangeeft dat 'je van tevoren niet goed kunt overzien of al je karaktereigenschappen toereikend zijn voor het burgemeestersambt'. ,,Het is een mooie, maar tegelijk ook ingewikkelde opgave om alle rollen tegelijk in te kunnen vullen.'' Hij gaf Bouwmeester als advies mee 'om vertrouwelingen in zijn persoonlijke en zakelijke omgeving te zoeken die je ongenadig hard de waarheid zeggen'. Ook liet hij weten altijd beschikbaar te zijn om een pizza te eten en daarbij als klankbord te willen fungeren.

Plaatsvervangend voorzitter van de raad Riet Koetsenruijter liet weten het ,,een grote eer te vinden om Bouwmeester namens de raad toe te mogen spreken''. ,,U bent ook voorzitter van de jeugdgemeenteraad en als ik het goed heb staan de eerste afspraken met deze raad al in uw agenda gepland. We gaan vol vertrouwen met u de komende periode in. Het is zo maart 2018 als er weer gemeenteraads-verkiezingen zijn. We gaan er vanuit dat we op een plezierige manier met u gaan samenwerken. Aan het eind overhandigde zij hem de voorzittershamer."

MOOIER MAKEN Tenslotte was het de beurt aan Bouwmeester zelf om de genodigden toe te spreken en te bedanken. Hij gaf aan dat hij op zijn 25ste was begonnen als raadslid in het stadsdeel Bos & Lommer in Amsterdam, en dat hij de liefde en interesse voor de politiek van zowel zijn moeder (actief bij het CDA) als van zijn oma (zette zich in voor de CHU, één van voorlopers van het CDA) met de paplepel ingegoten heeft gekregen. ,,Wat mij persoonlijk en in dit ambt drijft, is mensen helpen de wereld om ons heen mooier te maken. Ik wil me straks graag inzetten om alle verhalen van Leusden zichtbaarder te maken en met trots uit te dragen. Of het nu gaat om de rijke militaire krijgs-geschiedenis, de diverse evenementen, de prachtige natuur, de vele bedrijven of de aanwezigheid van Kamp Amersfoort in Leusden die zeer veel indruk op mij heeft gemaakt."

ONTZETTEND VEEL ZIN IN Hij gaf aan dat hij in augustus 2010 voor het eerst actief werd voor Leusden als interim griffier en opvolger van de toenmalige griffier die toen wethouder werd. ,,In 2011 werd het initiatief genomen om de samenleving meer leidend te laten zijn met 'De samenleving voorop'. Er ontstonden daarna talrijke, succesvolle initiatieven zoals Leusden Jazz, diverse opruimacties, minder mobiele inwoners ergens heen brengen, door Achterveld voor Achterveld, etc. Ik wil straks dat we dit uitgangspunt, het bijbehorende beleid en alle activiteiten eerst uitgebreid gaan evalueren. We gaan dit vragen aan en bespreken met de samenleving, de raad en de ambtelijke organisatie. De uitkomst daarvan gaan we straks aanbieden aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college. Dames en heren: Ik heb er óntzettend véél zin in!"