• Frits van Breda
  • Frits van Breda
  • Frits van Breda
  • Frits van Breda

IJsbreker ontdekt Jan Banninkpark

LEUSDEN Over een paar jaar een fietscrossbaan, hardloop- en trimparcours, terrassteiger, beeldentuin, amfitheater en bosklimbaan in en rond het Jan Banninkpark? Als het aan de vrijwilligers van De IJsbreker ligt wordt snel begonnen met het uitvoeren van de plannen. Als het aan Jan Hondelink, bestuurslid van de Stichting Jeugd en Jongeren, ligt komt er ook een horecavoorziening in het park. Gesprekken over de mogelijkheden zijn al gestart. Op het moment dat in Amersfoort The Passion werd uitgevoerd luisterde een aantal raadsleden geboeid naar de toekomstplannen van de IJsbreker.

Frits van Breda

Het jongerencentrum ziet zich genoodzaakt een totaal andere koers in te slaan. Over twee jaar stopt de gemeente met het verlenen van de subsidie voor de exploitatie van de IJsbreker. Samen met de vrijwilligers heeft het bestuur nagedacht hoe het nu verder moet. Het resultaat van het denkwerk is vastgelegd in een document met tal van suggesties. Belangrijkste conclusie is dat de IJsbreker een plek moet worden voor ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning met een sterke focus op jeugd en jongeren.

In de toekomst zal het centrum attractief moeten zijn voor een breed publiek en niet alleen jongeren. Door het wegvallen van de gemeentelijke subsidie zullen andere mogelijkheden gezocht worden om de begroting sluitend te maken. Een horecafunctie, die aantrekkelijk is voor jong en oud, in het Jan Banninkpark zou een inkomstenbron kunnen zijn. Een naam is er ook al. 'Strand Noordpool' zou een locatie kunnen worden waar men straks wellicht ook terecht kan voor een pannenkoek.

Het huidige onderkomen van de IJsbreker is uitstekend geschikt voor popconcerten. Al lange tijd is de locatie bekend bij veel Nederlandse musici die graag naar Leusden komen voor een optreden. Het stichtingsbestuur denkt dat het poppodium kan bijdragen aan het verbeteren van de kaspositie.

Er wordt gesproken over een 'vondst' als het gaat om het Jan Banninkpark. De 'vondst' werd door het bestuur van de IJsbreker eind 2014 gemeld bij de gemeente. "Je krijgt deze vondst in bruikleen en maak er iets moois van", kreeg men als antwoord. Lange tijd lag het park bij de kruising van Groen Zoom en Heiligenbergerweg er verwaarloosd bij. Het leek alsof het vrij toegankelijk park alleen gebruikt werd door omwonenden die er hun hond uitlieten. Toch is er al het nodige gebeurt in het park. Jongeren met een taakstraf worden regelmatig naar Leusden gestuurd om onder begeleiding in het park te werken.

Een fietscrossbaan (BMX) is er al maar ligt verborgen in het groen. De baan stamt nog uit vervlogen tijden. Het was de bedoeling dat het water in het park geschikt zou zijn als ijsbaan. Alleen oudere inwoners kunnen zich wellicht nog herinneren dat er ooit geschaatst werd. Of het water gebruikt kan worden voor recreatieve activiteiten is nog de vraag. Eerst zal de blauwalg die op dit ogenblik in het water leeft verwijderd moeten worden.

Of alle plannen voor de IJsbreker en het park gerealiseerd kunnen worden is nog maar de vraag. Een door de gemeente in de arm genomen 'kwartiermaker' zal in de komende maanden behulpzaam zijn bij het zoeken en vinden van mogelijkheden voor de IJsbreker om door te gaan. Voor iedereen is één ding noodzakelijk. Het jongerencentrum ziet er aan de buitenkant uit als een 'bunker', dat zal moeten veranderen.