Huurders positief over dienstverlening WSL

LEUSDEN Met een gemiddeld eindcijfer van 7,7 ontving Woningstichting Leusden (WSL) vanmorgen het KWH-keurmerk. Het kwaliteitscentrum KWH meet in samenwerking met de huurders van WSL de kwaliteit van dienstverlening. Met woorden als 'behulpzaam', 'goed', 'vriendelijk' en 'tevreden' geven de huurders aan de dienstverlening van de woningstichting als positief te ervaren.

"Hier word ik wel blij van," is de reactie van Monique Brewster, directeur-bestuurder van WSL, als zij het keurmerk in ontvangst neemt. KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) meet de kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties. Dit gebeurt door medewerkers van KWH die de telefonische bereikbaarheid, folders en website toetsen. Daarnaast telt vooral de mening van huurders bij het eindtotaal van de meting. Zij ontvangen enquêtes over onderwerpen als bereikbaarheid, klachten, informatievoorziening en tevredenheid over het betrekken van een nieuwe woning, een reparatieverzoek of onderhoud.

"Het behalen van het KWH keurmerk is geen doel op zich. Door de continue meting van onze dienstverlening weten we hoe de huurder over ons denkt en op welke punten wij ons kunnen verbeteren," legt manager wonen Marieke Heilbron uit. "Zo weten we dat 81% van de bevraagde huurders ons zeker klantgericht vindt, maar dat we nog wel moeten werken aan het nakomen van gemaakte afspraken tijdens de oplevering van een nieuwe woning. Een mooi compliment aan onze externe aannemers is dat 96% tevreden is over de uitgevoerde reparatie in hun woning. De uitkomsten van het KWH geven ons een reëel beeld van wat de huurder echt belangrijk vindt op het gebied van klantgerichtheid."

Foto: Uit handen van Maaike Berkel (KWH) ontvangt Monique Brewster (WSL) het KWH keurmerk voor een goede dienstverlening in het jaar 2014.