Huldigingen tijdens brandweeravond in Leusden

LEUSDEN Op dinsdag 15 december vindt de jaarlijkse brandweeravond van brandweer Leusden plaats in de brandweerpost van Leusden. Vrijwilligers worden door burgemeester Vermeulen en postcommandant Herbert Kolkman in het zonnetje gezet. Bijzondere aandacht is er voor een aantal jubilarissen die respectievelijk 10, 12 ½, 15, 20 en 25 jaar bij de brandweer zijn.

Eén keer per jaar houdt de brandweerpost een bijeenkomst waarin de brandweerlieden in het zonnetje worden gezet. Naast de huldiging van de jubilarissen, wordt tijdens de avond teruggekeken op 2015 en worden diploma's en certificaten uitgereikt. Ook wordt afscheid genomen van collega's die zijn gestopt met het actieve brandweerwerk. ,,Ook het komende jaar zullen wij weer klaar staan voor diegenen die onze hulp nodig hebben", zegt postcommandant Herbert Kolkman.

Veiligheidsregio Utrecht.

De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en (gemeentelijke) crisisbeheersing. Met haar partners draagt de VRU op efficiënte en effectieve wijze zorg voor het voorkomen van en bestrijden van branden, calamiteiten en crises.