• Frits van Breda
  • Frits van Breda
  • Frits van Breda
  • Frits van Breda
  • Frits van Breda
  • Frits van Breda

Huis van Leusden is voor iedereen

LEUSDEN Maandagmiddag om klokslag 12 uur werd de balie van het Huis van Leusden in gebruik genomen. De eerste bezoeker kwam tevergeefs naar het nieuwe onderkomen van gemeente, Voila en Lariks welzijn & zorg. Hij dacht dat ook de Woningstichting Leusden verhuisd was naar het nieuwe pand op 't Erf. De WSL is echter nog steeds gevestigd op het adres Larikslaan 2. Alleen de welzijn en zorg organisatie Larikslaan2 is verhuisd naar 't Erf
en heeft haar naam aangepast.

Frits van Breda

Als het aan de afdeling communicatie ligt wordt vanaf nu het woord 'gemeentehuis' niet meer gebruikt. Leusden zal moeten wennen aan de naam Huis van Leusden als het gaat om het gemeentelijk apparaat, Lariks en Voila. Tjitse Lawerman mag zich de eerste bezoeker noemen van het nieuwe pand. Zijn paspoort lag voor hem klaar. Gevraagd naar zijn mening over het gebouw was het antwoord duidelijk. ,,De buitenkant vind ik niets, veel te blokkerig."

Eenmaal binnen was hij verrast. Het open karakter vond hij erg fraai. ,,Je kan je hier welkom voelen." Een antwoord dat interieurarchitect Stan van den Wildenberg en het gemeentebestuur zeker op prijs zullen stellen.

EERSTE HUWELIJK Na 12 uur wisten veel bezoekers de weg naar 't Erf te vinden. Ook het eerste huwelijk werd niet lang na het in gebruik nemen van het Huis van Leusden voltrokken. Ton Jansen en Jumana Hassan gaven elkaar het ja-woord. Ze kenden elkaar al lange tijd en vonden de tijd gekomen om te trouwen.

LARIKS Hester Frank, directeur van Lariks is blij met het nieuwe onderkomen voor haar organisatie met ruim veertig medewerkers. Ze had veel zin in de verhuizing omdat het beleid en de uitvoering nu dichter bij elkaar zijn. Ze verwacht een betere dienstverlening nu gemeente en Lariks in het zelfde pand gevestigd zijn.

VOILA Wichert Eikelenboom is lid van het college van bestuur van Voila, de grootste onderwijsorganisatie in Leusden. Voila is al drie jaar gewend om samen met de gemeente in één gebouw gehuisvest te zijn. ,,Dat heeft beslist een meerwaarde opgeleverd", aldus het bestuurslid. ,,We hebben elkaar beter leren kennen en kunnen sneller en adequater handelen." De verhuizing naar 't Erf betekent dat er beschikt kan worden over een riant onderkomen voor de medewerkers. ,,We zijn er beslist op vooruit gegaan", aldus Eikelenboom. 

De hele verhuizing is volgens een strak schema verlopen. De meeste ambtenaren hadden een dagje vrij zodat verhuizers ongestoord hun gang konden gaan. Maandag werd duidelijk dat niet alleen de verhuizers maar ook alle werklieden die betrokken waren bij de inrichting op tijd gereed waren gekomen met hun werkzaamheden.

WENNEN Voor het personeel was het allemaal wel wennen. Een vaste werkplek heeft niemand meer. Alleen de burgemeester, de drie wethouders en de griffier beschikken over een eigen kamer. Omdat vrijwel alles digitaal wordt afgehandeld zijn bureaus met stapels dossiers uit den boze. De telefoons zijn niet meer aanwezig op de werkplekken. Alle personeelsleden zijn voorzien van een headset en kunnen mobiel communiceren.

RAADZAAL De raadzaal is duidelijk het centrum van het Hart van Leusden. Vanuit vier brede gangen is de zaal te bereiken en daarmee het werkelijk hart van de organisatie. Over de naam van de ruimte is enige commotie ontstaan binnen het ambtelijk apparaat. Medewerkers wilden duidelijk maken dat de zaal ook voor andere doeleinden gebruikt gaat worden. Daarom werd gesuggereerd te praten over de multifunctionele ruimte. ,,Onzin", vindt griffier Ina Schutte. ,,Het is en blijft onze raadzaal." Dat de ruimte ook voor andere zaken wordt gebruikt doet daar niets aan af.

EET-WERK CAFE Het eet-werk café voor de organisatie bevindt zich in de openbare ruimte en is dus voor iedereen toegankelijk. Hetzelfde geldt voor het zitje waar men uitkijkt op 't Erf. Het echtpaar Pagé woont al lange tijd in Leusden. Allebei hebben ze de leeftijd bereikt van 82 jaar. Uit nieuwsgierigheid zijn ze even binnen gelopen in het Huis van Leusden. Ze vonden de buitengevel erg fraai maar binnengekomen stonden ze versteld. ,,Het is groots, maar met een huiselijke uitstraling", zo omschreven ze de ruimtes die bezocht konden worden.

Een officiële opening van het Huis van Leusden laat nog op zich wachten. Waarschijnlijk zal die in november plaats vinden.