• Two women in car

    Pavel Losevsky

Huis van Leusden krijgt een huiskamer

LEUSDEN Met zorgprofessionals als huisarts, tandarts, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige, thuiszorgmedewerker, psycholoog of jeugd- en gezinsconsulent hebben we allemaal wel eens te maken. Je klopt ervoor aan bij een huisartenpraktijk, gezondheidscentrum of bijvoorbeeld Larikslaan2 of De Heelkom. Dit wordt formele zorg genoemd en deze kent veelal een heldere structuur: duidelijk is wie wat doet en waar je voor welk type hulp of zorg terecht kunt.

Tal van hulpvragen kunnen echter maar ten dele door de zorgprofessionals getackeld worden. Hier kunnen vrijwilligersorganisaties, maar ook fondsen en het bedrijfsleven elk op hun wijze en al dan niet in onderlinge samenhang, passende oplossingen bieden: informele hulp en zorg. "Maar professionele zorgverleners, vrijwilligersorganisaties, fondsen en bedrijven weten elkaar lang niet altijd te vinden", zegt Henk van de Wolde, als bestuurslid van de SMBL (Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden) nauw betrokken bij de Voedselbank. Samen met Jan Burger, binnen de SMBL voorzitter van de werkgroep Welzijn & Zorg, maakt hij zich sterk voor de realisering van een Huiskamer in het nog te bouwen Huis van Leusden. Burger: "Een ander probleem is dat veel inwoners beperkt op de hoogte zijn van het aanbod informele zorg en hulp voor de oplossing van hun problemen. Om het versnipperde aanbod van die informele zorg te bundelen en beter toegankelijk te maken voor zowel inwoners als zorgprofessionals is zo'n Huiskamer in onze ogen cruciaal: één punt waar iedereen makkelijk binnen loopt of bij aanklopt". Lichtend voorbeeld zijn de goede ervaringen die inmiddels in Wijk bij Duurstede hiermee zijn opgedaan en waar ook Larikslaan2 en de gemeente Leusden enthousiast over zijn.

BREED DRAAGVLAK Een vergelijkbaar, succesvol coördinatiepunt vraagt om draagvlak onder de diverse vrijwilligersorganisaties, fondsen en bedrijven. Ze moeten willen samenwerken, hun vraag en aanbod willen delen en met vragen benaderd willen worden door dat coördinatiepunt. Op woensdagavond 17 mei zal in De Koningshof moeten blijken tot welke afspraken er gekomen kan worden. Tijdens deze avond kan worden meegedacht en gediscussieerd over de wenselijkheid van zo'n coördinatiepunt c.q. Huiskamer. Burger en Van de Wolde zien het al helemaal voor zich: een team van 8 à 10 goed ingewerkte (vrijwillige) krachten, met voelhorens tot diep in de haarvaten van de Leusdense samenleving, die in de Huiskamer (vaak) complexe hulpvragen goed kunnen duiden en vanuit hun expertise én hun kennis van zowel het informele als formele zorgaanbod tot een adequate en snelle aanpak van problemen kunnen komen. "Er is zoveel kracht, creativiteit en geld in de samenleving zelf te bundelen, waardoor zoveel meer mogelijk is wat nu nog onbenut blijft. Laten we er als samenleving allemaal onze schouders onder zetten!"

Dit verhaal van de maandelijkse pagina Voor Elkaar kwam tot stand in samenwerking met de volgende organisaties:

DAVA (Door Achterveld Voor Achterveld): www.doorachterveld.nl, tel. 0342-451333 (via info loket van De Heelkom 8.30-12.30 u, maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen)

DUWgroep (Stichting Welzijn Mensen met een beperking Leusden): www.voorleusden.nl/organisaties/duwgroep

Maatjesproject: www.sociaalplein-leusden.nl, tel. 033-30344 44

SOL (Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden): postadres: Beverhoeve 39 3831 TD Leusden, e-mail: sol.voorzitter@gmail.com

WensboomLeusden: www.wensboomleusden.nl, tel. 06-12688639

Zonnebloem Leusden: www.zonnebloem.nl/leusden, facebook.com/zonnebloem.leusden