• Gemeente Leusden

Hotel en gemeente ontwikkelen natuur bij de Mossel

LEUSDEN Het Van der Valk Hotel Leusden en de gemeente Leusden gaan samen natuur ontwikkelen. Dat gebeurt in het gebied rond de Mossel. 

Tussen Hotel Van der Valk en de boerderij de Mossel ligt een klein stuk grasland en een vergeten bosje. Het grasland is voor agrarische productie veel te nat en het bosje bestond uit essenbomen die allemaal stierven aan de essentaksterfte. ,,Er waren plannen om het gebied anders in te richten en er mooie natuur van te maken", vertelt ecoloog Hans Peter Reinders van de gemeente. ,,Het gebied is nat en heeft veel kwel. Kwel is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt. Dat geeft optimale kansen voor bloemrijk hooiland met bijzondere orchideeën en elzenbroekbos, vergelijkbaar met een gebied als de Schammer."

SAMENVOEGEN Hotel van der Valk was enthousiast over de plannen. Directeur Max van de Valk: ,,Wij waren bezig om te bedenken hoe we de parkeerdrukte bij ons hotel konden oplossen. Ik dacht als we beide ambities nou samenvoegen, dan kunnen we én het parkeerprobleem oplossen én een mooi natuurgebied maken." Zo gezegd, zo gedaan. Gemeente en Hotel Van der Valk hebben gezamenlijk het gebied ingericht en een uitvoerder gezocht. De zieke en dode essenbomen zijn inmiddels weggehaald. ,,Het klinkt nogal tegenstrijdig om te spreken van natuurontwikkeling terwijl je bomen kapt, maar het was wegens het gevaar van omvallen onvermijdelijk", aldus Hans Peter.

NIEUW NATUURGEBIED Nu het bosje deels is weggehaald, start de aannemer met de aanleg van parkeerruimte en inrichting van het nieuwe natuurgebied. Om het gebied anders in te richten moet de vruchtbare grondlaag afgegraven worden om het voedselarmer en natter te maken. ,,Dan ontstaan er optimale kansen voor interessante flora zoals vetblad, zonnedauw en orchideeën, die vervolgens bijzondere insecten aantrekken." Rond de zomer is de aannemer klaar en dan moet de natuur haar werk doen. Max van de Valk is benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen: ,,In mijn gesprekken met Hans Peter heb ik kennisgenomen van de zeldzame vegetatie die mogelijk wordt gemaakt door hooi uit andere natuurgebieden te strooien. In het hooi zitten namelijk allemaal zaden. We moeten nog even geduld hebben, maar ik kijk er nu al naar uit!"