• Frits van Breda

Horeca ontmoet gemeenteraad Leusden

LEUSDEN Op gezette tijden vind er een ontmoeting plaats tussen de Leusdense horeca en de gemeenteraad. Twee jaar geleden was het bestuur van de Leusdense afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland (KNH) gastheer. Recentelijk waren de rollen omgedraaid.

Frits van Breda

Burgemeester Gerolf Bouwmeester had de horecaondernemers uitgenodigd voor de traditionele 'politieke tour'. Onder het genot van een hapje en een drankje bogen de bijna dertig horecavertegenwoordigers en ruim de helft van de gemeenteraad zich over een centraal thema. Hoe maken we Leusden (nog) leuker, luidde de vraag.

Bouwmeester en wethouder Patrick Kiel waren nieuw in het gezelschap. In de vernieuwde bowlinghal van activiteitencentrum de Korf ontving gastheer Alessandro Sciortino het gezelschap voor het eerste deel van de tour.

800 BANEN Dat er in Leusden 62 horecabedrijven zijn ingeschreven, zoals wethouder Kiel duidelijk maakte, was lang niet alle aanwezigen bekend. Er werd bij verteld dat het hierbij gaat om 800 banen en een totale omzet van 72 miljoen euro. Als wethouder van economische zaken toonde hij zich verheugd dat de horeca een actieve sector is. Niet alleen het aantal bedrijven stijgt, ook de omzet groeit gestaag. De aanwezige raadsleden kregen het advies om meer contact te zoeken met de ondernemers in de branche.

LEUKER MAKEN Het tweede deel van de bijeenkomst vond plaats bij Bras 73, waar een maaltijd met hertenrugfilet klaar stond. Daar werd tijdens het eten doorgepraat over het centrale thema hoe Leusden leuker is te maken. Niet alleen wat de horecaondernemers zelf kunnen doen, maar ook wat er vanuit de gemeente nodig is, waren twee van de gespreksonderwerpen. ,,Als je burgemeester of wethouder was, wat zou je dan veranderen of op de agenda plaatsen," wilden de politici graag weten.

PIJNPUNTEN In het Huis van Leusden stond het dessert klaar. Daar werd duidelijk wat de 'pijnpunten' van de Leusdens ondernemers zijn. Voorzitter van de Leusdense horeca is Henry Kok van cafetaria de Arkel in Achterveld. Hij bracht, zeker namens de ondernemers in het dorp, naar voren dat er veel overlast is van de illegale feesten die er plaatsvinden. ,,Wij moeten ons aan strikte regels houden en anderen storen zich nergens aan, bijvoorbeeld bij schuurfeesten."

De legale horecaondernemers hebben niet alleen te maken met de fiscus, maar ook met voedselveiligheid en brandveiligheid. Kok betreurt het dat de gemeente niet genoeg capaciteit heeft om de regels te handhaven. ,,Maar ik begrijp dat het moeilijk is." Over het contact met de gemeente had hij geen klachten.

FIETSGEMEENTE Burgemeester Bouwmeester zei dat het college er naar streeft om Leusden op de kaart te zetten. Als het aan hem ligt is er straks niet alleen sprake van een wandelgemeente maar ook van een echte fietsgemeente. De horeca zou daar zeker van profiteren naar zijn mening. De Achterveldse ondernemers toonden een brede lach. Bij hun stoppen steeds meer weggebruikers om iets te nuttigen.