• Frits van Breda
  • Frits van Breda
  • Frits van Breda

Hoogoplopende discussie over cultureel erfgoed

LEUSDEN Het aanwijzen van 360 panden die een cultureel historische waarde zouden hebben, heeft geleid tot een stroom van bezwaren van eigenaren. 

Frits van Breda 

,,De lijst is zorgvuldig tot stand gekomen" aldus het college in het raadsvoorstel dat op de agenda staat van de raadsvergadering die gepland is voor 18 april. Tijdens de informatieronde die vorige week plaatsvond bleken niet alleen eigenaren van de betreffende panden maar ook de raadsleden bedenkingen te hebben over het voorstel. Raadslid Klaas Roskam (VVD) zei boos te zijn op het college. Volgens de nieuwe regels die het college hanteert zou naar zijn mening ook het voormalig gemeentehuis moeten blijven staan.

Aanleiding voor het aanwijzen van panden met een historische waarde is de verplichting van de gemeente om in alle bestemmingsplannen rekening te houden met de cultureel historische waarde van panden. In een 'parapluplan cultureel erfgoed' kunnen de betreffende panden geregistreerd worden.

Dat het college haar huiswerk niet goed gedaan heeft, is ook de mening van Handert Scheffer die als rentmeester de belangen behartigt van Stichting De Boom en landgoed Den Treek Henschoten. Ondanks de afspraken die de stichting met de gemeente heeft gemaakt over de bescherming van erfgoed staan er toch 60 eigendommen op de gewraakte lijst.  De rentmeester heeft ook grote bezwaren over de aanwijzing van zijn eigen woning aan de Asschatterweg. Van een cultureel-historisch waardevol object is naar zijn mening geen sprake.

Inmiddels zijn er 44 'zienswijzen' ingediend bij de gemeente. Het betreft bezwaren van eigenaren die het niet eens zijn met de aanwijzing van hun pand op de 'parapluplanlijst'. Dertig bezwaarden zijn inmiddels in het gelijk gesteld door de gemeente. Mevrouw van Woudenberg woont op een boerderij aan de Kolfschoterdijk. Donderdag maakte ze van de gelegenheid gebruik om haar bezorgdheid uit te spreken. Ze was erg geschrokken van de brief die pas twee dagen geleden was bezorgd. De boerderij die al 100 jaar in bezit is van de familie was totaal onverwacht opgenomen in de erfgoedlijst. Het gezin vreest voor een belemmering van de bedrijfsvoering.

Roeland van de Voorde is eigenaar van Sport 2000 aan de Hamersveldseweg. Al jarenlang is hij in overleg met tal van partijen om zijn nog steeds groeiende bedrijf uit te kunnen breiden. "Er is nooit sprake van geweest dat ons pand  een cultureel erfgoed is" aldus de verontwaardigde ondernemer. Hij maakt dan ook bezwaar tegen de vermelding van zijn pand in het 'parapluplan'.  

Het voorstel, om het bestemmingsplan met betrekking tot het cultureel erfgoed goed te keuren, staat voor 18 april op de agenda. Of de behandeling van het omstreden agendapunt doorgaat is nog maar de vraag. Jan Overweg (CU-SGP) stelde voor het hele plan van tafel te halen. "Ik begrijp niet waar we mee bezig zijn!" Hij vroeg het college met een nieuw voorstel te komen. Ook andere raadsleden vonden het geen goed idee om het raadsvoorstel zonder verdere discussie op de agenda te zetten.

Wethouder Erik van Beurden kon de aanwezigen niet overtuigen van zijn goede bedoelingen. ,,Het gaat allemaal alleen om ongewenste sloopplannen te voorkomen. Het betreft geen aanwijzing van monumenten". De vertegenwoordigers van de diverse fracties namen geen genoegen met het antwoord. Binnen 14 dagen wordt er met de wethouder gesproken over een mogelijke aanpassing van het voorstel.