• Heijmans

'Homies' in 150 Leusdense woningen

LEUSDEN Bewoners van zeventig koopwoningen in nieuwbouwwijk De Biezenkamp in Leusden krijgen hulp bij het signaleren van woningbrand en inbraak. Bij deze nieuwbouwwoningen wordt Homies gratis aangeboden. Homies is een inbraak- en brandalarm, waarbij gezinsleden, vrienden en ook mensen in de buurt een melding krijgen, zodat snel hulp geboden kan worden. De Biezenkamp is het eerste nieuwbouwproject van bouwbedrijf Heijmans waar het alarmsysteem wordt geïnstalleerd. Binnenkort wordt bij nog eens tachtig woningen Homies geïnstalleerd.

,,Heijmans vindt veiligheid en leefbaarheid in de wijk belangrijk. Homies draagt daaraan bij. De Biezenkamp in Leusden is een wijk met verschillende doelgroepen en wordt gevormd door bestaande en nieuwbouw-woningen. Heijmans en Homies gaan vanaf oktober een proef doen van zes maanden met het alarmeringssysteem. Wanneer de resultaten positief zijn, wordt Homies bij meer projecten toegepast'', aldus het bouwbedrijf in een persbericht.

HET SYSTEEM Homies is een sociaal alarmeringsopvolging dat innovatieve beveiligingstechnologie koppelt aan WhatsApp buurtnetwerken. Het doel is inbraak- en brandschade te minimaliseren en sociale cohesie en het gevoel van veiligheid in wijken te vergroten. Homies zorgt voor gemoedsrust, omdat je weet dat je eigen netwerk over je huis waakt. Homies slaat alarm bij brand en inbraak doordat slimme sensoren onder andere bewegingen, het forceren van deuren en ramen, rook, en afgaande rookmelders detecteren. Gaat het alarm af, dan klinkt niet alleen een sirene, maar dan maakt Homies gelijk een groepsapp aan. De bewoners, buren, vrienden en familie worden aan deze groep toegevoegd. Ze krijgen alle informatie die nodig is om te helpen. De ervaring leert dat binnen 3 minuten iemand op de stoep staat! Als ze sporen van inbraak of brand zien, bellen ze direct 112. Als alles weer veilig is, wordt iedereen weer uit de groepsapp verwijderd. De volgende keer dat het alarm afgaat, wordt een nieuwe groep aangemaakt. Homies bestaat sinds 2016 en is een initiatief van Achmea.