• Steeds meer mensen vinden werk of wisselen van baan.

    ANP

Hogere arbeidsmobiliteit in regio

LEUSDEN In april is het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort afgenomen ten opzichte de maand ervoor. Door de gunstige economische situatie neemt de arbeidsmobiliteit in de regio Amersfoort toe.

Hierdoor veranderen meer mensen van werkgever. Voor een deel van de werkzoekenden zijn er kansen op werk door van beroep te veranderen of in een andere sector te zoeken naar werk.

DALING WW In april nam het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort af met 149 (-2,6%). Eind april 2018 verstrekte UWV 5.684 WW-uitkeringen in de regio. De landelijke WW-daling van 21,7% in het afgelopen jaar, is sterker dan de daling van 20,5% in de regio Amersfoort. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in april 2018 in de regio Amersfoort met 3,3% lager dan het landelijk WW-percentage (3,5%).

GROEI Als gevolg van de economische groei neemt de mobiliteit onder werkenden toe. Mensen zien nieuwe kansen en durven nu vaker van werkgever, beroep en/of sector te veranderen. Jongere werknemers wisselen in het algemeen eerder van baan dan oudere werknemers. Een deel van deze baanveranderaars was tijdens de economische crisis noodgedwongen in een baan gaan werken die minder paste bij hun kwalificaties.

Betere kansen op de arbeidsmarkt kunnen zich voor mensen zonder werk ook in een ander beroep en/of sector voordoen dan het beroep waarin iemand voor het laatst heeft gewerkt. In de sector ICT, techniek, zorg & welzijn, transport & logistiek, detailhandel en horeca komen beroepen voor waarbij werkzoekenden goede kansen op werk hebben. Op dit moment zoeken nog veel werkzoekenden uit de regio Amersfoort met een WW-uitkering naar banen waarin minder kansen op werk zijn zoals: secretaresses, uitvoerend kunstenaars, maatschappelijk werkers en journalisten.

Van de werkzame beroepsbevolking waarvan het beroep bekend is, wisselde volgens CBS 12% van beroep in 2017. Zeven van de tien mensen gingen bij een beroepswisseling werken in een andere beroepsklasse dan waarin zij het jaar ervoor werkten. Vooral werkenden met dienstverlenende, transport & logistiek en commerciële beroepen stapten relatief vaak over naar een andere beroepsklasse. Het aandeel jongeren in deze beroepsklassen is hoog. Vergeleken met het totaal aantal werkenden bevatten deze beroepsklassen in de regio Amersfoort ook veel scholieren en studenten met een bijbaan. De beroepswisselingen zijn het laagst in de beroepsklassen zorg & welzijn en ICT. Dit kan wellicht worden verklaard doordat dit beroepsklassen zijn met zeer specifieke eisen over kennis en vaardigheden.