• Voor Elkaar

Hoe kan het 'openbaar' vervoer beter?

LEUSDEN Op donderdag 19 januari hebben onder meer Syntus, Buurtbus, provincie Utrecht, gemeente Leusden, Larikslaan2 en een aantal vrijwilligersorganisaties met elkaar gesproken over ´lokaal vervoer´. Insteek van dit gesprek was niet zozeer de aanloopproblemen (die door vervoerder Syntus woerden erkend), maar lokaal vervoer in brede zin. Het gesprek was vooral verkennend van aard. Vanuit Syntus bleek er weinig zicht op de behoefte aan sociaal vervoer van kwetsbare groepen, bijvoorbeeld naar activiteiten en familie. Hier zal meer aandacht voor komen. Verder: bij de bussen van Syntus moeten passagiers met een rollator voortaan de achteruitgang als ingang gebruiken en de elektrische rolstoelplank is vervangen door een handbediende (door de chauffeur).

ALTERNATIEVEN Inwoners die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer kunnen gebruik maken van alternatieven als de Regiotaxi (directe omgeving) en Valys (verder weg). Voor gasten van de Zonnebloem Leusden geldt dat zij naast Regiotaxi en taxi gebruik kunnen maken van het rolstoelbusje van Beweging 3.0, de Zonnebloemauto of van vervoer door een vrijwilliger van de Zonnebloem. Daarnaast is er dankzij de inzet van vrijwilligers een aantal nieuwe mogelijkheden op basis van de idee 'voor en door inwoners'.

VRIJWILLIGE CHAUFFEURS Per 1 februari start in Achterveld een pilot van AutoMaatje. Dit is een initiatief van DAVA (Door Achterveld, Voor Achterveld) in samenwerking met de ANWB en Larikslaan2. Tegen een vergoeding van 30 cent per kilometer en een starttarief van € 1,00 vervoeren vrijwillige chauffeurs inwoners van Achterveld. De consulent van Larikslaan2, werkzaam in De Heelkom, koppelt de vervoersvraag aan een vrijwillige chauffeur. ANWB Automaatje is telefonisch bereikbaar via het centrale nummer van de Heelkom: 0342-451333.

Ook via Larikslaan2 kan sinds half december op vergelijkbare wijze vervoer worden aangevraagd. Vrijwillige chauffeurs vervoeren in hun auto inwoners naar een gewenste bestemming binnen een straal van 25 km van Leusden. Kosten zijn ook hier 30 cent per kilometer bij een starttarief van € 1,00. Steeds meer inwoners doen een beroep op deze dienstverlening. Larikslaan2 is op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via 033-3034444.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING WensboomLeusden biedt haar leden op eigen wijze hulp bij het oplossen van specifieke vervoersbehoeften. Jan Snoek: ,,Bij ons ligt de nadruk ligt op hulpvragen waarbij persoonlijke begeleiding bij bezoek aan een arts of ziekenhuis gewenst is. Bij andere vervoersvragen, waarbij het accent van de hulpvraag ligt op het regelen van vervoer, verwijzen we naar andere organisaties. Opvallend is dat er in deze regio in korte tijd allerlei nieuwe vormen van 'openbaar' vervoer ontstaan, onder meer de nieuwe initiatieven in Leusden en Achterveld (zie hierboven). Kenmerkend voor al deze vormen van mobiliteit is dat ze tot stand komen dankzij vrijwilligers, dat het om vervoer van deur tot deur gaat en dat zoveel mogelijk maatwerk geleverd wordt."

(Dit verhaal stond op de pagina 'Voor Elkaar' die maandelijks verschijnt en het resultaat is van de samenwerking tussen de organisaties Door Achterveld Voor Achterveld, DUWgroep, het Maatjesproject, Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden, WensboomLeusden en Zonnebloem Leusden.)