• Penning aan ambtsketen burgemeester Leusden tot 1951

    Collectie HKL

Expositie HKL over 50 jaar Leusden

21-09-2019, 17:35 | Lezersnieuws | Ronald

Precies vijftig jaar geleden werden de gemeenten Leusden en Stoutenburg samengevoegd. Leusden was in de jaren zestig een landelijke groeikern. In uitbreidingsplannen viel te lezen over wel honderdduizend inwoners en hoogbouw met 20 woonlagen. Beide aanvankelijk nog volop agrarische gemeenten waren bang te worden opgeslokt door de grote buurgemeente Amersfoort. Om dit te vermijden volgde een fusie en vervolgens een enorme bouwactiviteit in de nieuwgevormde gemeente.

De gebeurtenis uit 1969 is aanleiding voor een expositie van de Historische Kring Leusden in Bibliotheek Eemland in de Hamershof. Schilderijen en foto’s laten zien welke gebouwen ooit als gemeentehuis hebben gediend. Er staat een maquette van het door sommigen verfoeide, maar door anderen juist weer zo gewaardeerde gemeentehuis van architect Leo Heijdenrijk. In vitrines liggen verschillende voorwerpen uit de gemeentelijke administratie, zoals historische lakstempels waarmee documenten werden bezegeld en penningen afkomstig van de ambtsketen van de Leusdense burgemeester. De afbeeldingen hierop tonen verschillende versies van het wapen van Leusden. Bijzonder zijn de oorkonden van de Hoge Raad van Adel met de officiële omschrijving. Hoe de wapens zich vervolgens hebben ontwikkeld en welke historische achtergronden hierbij spelen toont de fraai vormgegeven wapenkaart. Er hangt een afbeelding van alle 15 burgemeesters sinds 1863. Soms draagt een burgemeester twee penningen aan zijn keten. Daarmee wordt mooi duidelijk hoezeer beide zelfstandige gemeenten Leusden en Stoutenburg toch met elkaar verbonden waren. Ze hadden steeds eenzelfde burgemeester en ambtenarenkorps. De administratie werd gevoerd op het gemeentehuis in Hamersveld. Maar elke gemeente had natuurlijk wel zijn aparte raadsleden en wethouders.

Deze bijzondere expositie is te zien tijdens de openingsuren van de bibliotheek.