• Wethouder van Beurden is blij met de verbeterde Hessenweg.

    Arnoud J Spaaij

Hessenweg officieel klaar en geopend

ACHTERVELD Hoewel het nog bitter koud was moest de overdracht van het vernieuwde fietspad langs de Hessenweg wel doorgaan. Dat bleek geen probleem, want bewoners en andere genodigden konden zaterdagmiddag de officiële plechtigheid gadeslaan in de comfortabele en warme zaal Ons Gebouw van De Roskam.

Arnoud J Spaaij

Enkele tientallen bewoners waren getuigen van het doorknippen van het lintje dat speciaal hiervoor tussen twee feestelijk versierde pilaren was opgehangen. Wethouder Van Beurden van gemeente Leusden en Erik Kijlstra, directeur van aannemer Reimert B.V. deden dat gezamenlijk. Een bescheiden ceremonie voor een project dat toch redelijk veel invloed heeft gehad op omwonenden en zeker ook op de duizenden forenzen die dagelijks gebruikmaken van de Hessenweg.

HERINRICHTING Het vernieuwde fietspad en Hessenweg zijn onderdeel van de herinrichting tussen Achterveld en Stoutenburg. Het fietspad is sterk verbreed en de aansluitingen met de Stoutenburgerlaan en de Emelaarseweg en het terugbrengen van de snelheid van 80 naar 60 kilometer per uur waren de belangrijkste ingrepen. Het project heeft ongeveer een jaar geduurd.

GLASVEZEL Co Rotgangs, projectleider van gemeente Leusden, lichtte de werkzaamheden zaterdag toe. Niet alleen verkeersveiligheid is aangepakt, maar ook riolering en andere nutsvoorzieningen zijn deels vernieuwd. Vlak voor de realisering van een glasvezelnetwerk in het buitengebied is vooruitlopend bij de werkzaamheden aan de Hessenweg vast glasvezel aangelegd, zodat niet opnieuw hoeft te worden gegraven nu de glasvezelkabels ook elders de grond ingaan.

FIETSPAD Ingrijpend en heel zichtbaar is de verbreding van het fietspad naar 3,5 meter. Dit is ten koste gegaan van de ruimte voor auto's en ander gemotoriseerd verkeer. De rijbaan is van 5,5 naar 5,1 meter gegaan. Dit is op veel plaatsen vooral visueel uitgevoerd, maar omdat fietspad en rijbaan in de bestaande situatie zijn aangelegd, is de rijbaan op een aantal plaatsen wel versmald.

Het verlagen van de maximum snelheid heeft als gevolg dat brommers van het fietspad naar de autorijbaan zijn verplaatst. Daardoor zouden de snelheidsverschillen van de verschillende verkeersdeelnemers zowel op het fietspad als op de rijbaan dichter bij elkaar moeten liggen.

WERKZAAMHEDEN Zowel Rotgans als Kijlstra waren blij dat het project zonder al te veel grote problemen is gerealiseerd. Kleine onvoorziene aanpassingen, zoals het fietspad dat over enkele tientallen meters toch nog moest worden versmald, zijn binnen de planning uitgevoerd. De komende tijd zullen nog de laatste werkzaamheden worden uitgevoerd. Werk dat gewoon moet wachten tot er betere weersomstandigheden zijn. Zo zullen nog belijningen en verkeersborden worden aangebracht. Ook worden nog de laatste details in de aanleg van de bermen gladgestreken.

De geplande renovatie aan de Hessenweg in de dorpskern van Achterveld is met ongeveer een jaar opgeschoven.