• Arnoud J Spaaij

Hessenweg gaat op de schop

ACHTERVELD Met het kappen van de bomen beginnen de werkzaamheden voor de vernieuwing van het riool en renovatie van de rijbaan, parkeerplaatsen en voetpaden van de Hessenweg binnen de kom van Achterveld. Naar verwachting gaat het project tot volgend jaar duren.

Arnoud J Spaaij

Bewoners aan de Hessenweg ontvingen afgelopen week een informatiebrief van de gemeente Leusden. Daarin wordt aangegeven dat de eerste werkzaamheden beginnen op woensdag 27 en donderdag 28 februari. Dan wordt voor het kappen van bomen de Hessenweg afgesloten vanaf de Koningin Julianaweg en de Ruurd Visserstraat tussen 9.00 en 16.00 uur. Alleen aanwonenden kunnen hun woningenen bereiken.

RIOOL De herinrichting van de Hessenweg is noodzakelijk omdat al langere tijd de renovatie van het riool op de agenda staat. Voor het maken van de plannen was veel tijd nodig. Met name de keuze van de wegverharding zorgde voor veel discussie toen bleek dat een denktank straatklinkers als wegdek had gekozen. Nogal wat Achtervelders maakten daarop duidelijk dat asfalt een betere keuze is. Het grootse deel van de Hessenweg binnen de bebouwde kom van Achterveld zal dan ook met asfalt worden uitgevoerd. Een deel ter hoogte van de kerk krijgt klinkers.

INZAGE PLANNEN Alle plannen, met tekeningen en impressies zijn nog weer te bekijken. Dat kan in cultureel centrum De Moespot op 14 en 28 februari van 14.00 tot 16.00 uur en op 19 februari van 19.00 tot 21.00 uur. Medewerkers van het project zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Welke aannemer het project gaat uitvoeren moet nog worden besloten. Dat de vervanging van het riool en het opnieuw inrichting van de Hessenweg veel invloed gaat hebben op forensen van de Veluwe en zeker ook op de dorpelingen is duidelijk. Naast de zeer beperkte bereikbaarheid van woningen en bedrijven is de periode waarin het werk wordt uitgevoerd lang.

ZOMER 2020 Afhankelijk van de aanpak van de aannemer gaan de werkzaamheden maximaal tot juni 2020 duren, zo vermeldt het bestek. De Hessenweg is dus in elk geval voor de Tour de Junior van 2020 weer toegankelijk. Het geeft tegelijk aan dat veel evenementen in Achterveld, zoals de Tour de Junior van dit jaar en mogelijk de carnavalsoptocht van volgend jaar, wel te maken krijgen met afsluitingen van de Hessenweg.

De aannemer die de opdracht krijgt, organiseert op een later tijdstip zelf ook informatiemomenten. Dan wordt meer duidelijk over de aanpak, planning, omleidingen en afsluitingen.

REGENWATER Gemeente Leusden hoopt dat aanwonenden de renovatie van het riool aangrijpen om afval- en hemelwater te gaan scheiden. Schoon regenwater wordt in nieuwbouwprojecten nu al niet meer vermengd met vuil afvalwater. Door twee afvoersystemen aan te leggen kan worden voorkomen dat het schone hemelwater onnodig door de rioolzuivering hoeft. Op de genoemde bijeenkomsten kunnen betrokken bewoners hierover meer informatie krijgen.