• Lex van Lieshout

Herziening te hoog opgelegde boetes Fraudewet Sociale Zekerheid

LEUSDEN Op 24 november vorig jaar heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een uitspraak gedaan over de Fraudewet. De uitspraak heeft gevolgen voor de uitvoeringpraktijk van de Sociale Dienst. Minister Asscher van SZW heeft toegezegd de Fraudewet en alle sociale verzekeringswetten -voorzieningen, met een regeling voor bestuurlijke boetes aangepast zullen worden. Leusden gaat net als een aantal andere gemeenten de vanaf 1 januari 2013 verstrekte boetes bekijken en eventueel herzien op basis van de uitspraak van de CRvB.