Herman Wijffels en Herma van der Weide over 'Leven in verbinding'

LEUSDEN - Het Zincafé viert in 2015 haar lustrum en pakt uit met het programma 'Levenskunst in Leusden'. De eerste sprekers op maandag 26 januari om 20.00 uur in De Tuin zijn Herman Wijffels en zijn vrouw Herma van der Weide. Zij gaan als eerste in de reeks van 5 discussieavonden in op een aspect van de Levenskunst. Het Zincafé sprak alvast met hen en tekende citaten op uit andere interviews.

Eric-Jan Tuininga en Rudy van der Linden

Waar praten we over als we spreken van levenskunst?

,,Maak er wat van je leven!", is hun eerste reactie en ,,We interpreteren het leven als een ontwikkelingsopdracht".

Of zoals Joep Dohmen, hoogleraar en publicist over Levenskunst, het stelt: ,,Levenskunst gaat over de poging om aan het eigen leven een min of meer geslaagde vorm te geven. Immers je ouders geven je een bundeltje mogelijkheden mee en dan moet je je gaan verbinden aan die mogelijkheden. Vooral anno 2015, want de individualiteit overheerst en hoe kan je je gaan verbinden aan de belangrijke thema's van nu?"

Deze stelling van Dohmen is het devies van de Wijffels en voor Herman staat de duurzaamheid daarbij centraal, immers we passen niet meer op deze ene aarde.

Is deze situatie iets tijdelijks, die we kunnen repareren om daarna op de oude voet verder te gaan? Of is er iets fundamentelers aan de hand?

Beiden denken dat het vooral een overgang is naar een nieuwe fase in het menselijk bewustzijn en in de manier waarop we in het leven staan. ,,Hoe dit alles in concrete situaties vorm kan krijgen is het onderwerp van de zoektocht waaraan meer en meer mensen deelnemen. Daarvoor moeten we in dialoog met elkaar, liefst in verbinding met je eigen zelf en met de mogelijkheden van anderen. Zoek vooral het handelingsperspectief voor jezelf! Maar ga ook de dialoog aan met de natuur, want ook daar dreigen we de verbinding mee kwijt te raken." Het ruimteschip Aarde leert ons dat wij mensen niet de maat der dingen zijn: ,,De houding van mensen tegenover elkaar en tegenover de aarde, die moet anders. We moeten nu wel onderkennen dat het anders en beter kan."

Biografie "De Opdracht"

Naar aanleiding van de recente biografie "De Opdracht" van Herman zijn er verschillende interviews met hen verschenen. Wat opvalt is dat ze hun leven steeds sterker gezamenlijk vormgeven, ondanks het feit dat ze oorspronkelijk in hun werk nogal verschillende levens hebben geleid.

Als hij thuis kwam van de bank zat zij filosofie te bestuderen. Maar hun leven is steeds meer in verbinding komen te staan, zowel over de aarde, de natuur als over hun eigen bezigheden en familie-perikelen.

Toen hij een aantal keren vastliep in zijn werk heeft zij hem daarbij helpen zoeken naar zijn spirituele kanten. Herman: ,,Ik ben toen veel meer aan mezelf gaan werken om steeds maar weer te proberen je potentie naar boven te halen, je mogelijkheden te verkennen." en „Sommige verdrietige gebeurtenissen uit het verleden heb ik zolang in de trommel gestopt".

Herma reageert: „Het is exemplarisch voor iedereen, ik zou bijna zeggen archetypisch, om zo'n trommel te hebben. De opdracht in het leven is om die open te maken en te kijken wat erin zit." Herman's reactie: „En het levert je wat op als je dat doet. Je kunt je emotionele hinderpalen opruimen." Maar ook heeft zijn vrouw hem geholpen om alles in een grotere context te plaatsen.

Herman is daar uitgesproken over: „Jij hebt ons in intellectueel en spiritueel opzicht naar een ander niveau getild". In die reflectieve sfeer vonden we elkaar.

Herman Wijffels heeft in zijn brede activiteiten voor heftige dilemma's gestaan. Moest hij wel of niet de politiek in gaan en hoe kan je functioneren in een verpolitiekte Wereldbank in Washington?. Maar ook dilemma's in de persoonlijke sfeer, zoals in de familie: ,,Als er tegenslagen of ruzies zijn in je relaties of wanneer één van je kinderen diep ongelukkig is".

Levenskunst is niet te leren uit een boekje of van een cursus, maar door te luisteren naar de ervaringen van onze medemensen, die vaak gepokt en gemazeld zijn.

Vooral van hen die de moeite doen daar open over te vertellen of zoals de Wijffels het durven te benoemen, inclusief over hun eigen worstelingen op alle niveaus, persoonlijk, zakelijk en spiritueel.

Maar vooral door de kracht die zij elkaar - in verbinding - geven.