• Koen Suyk

Herinrichting Hessenweg binnen de bebouwde kom

ACHTERVELD Terwijl volop wordt gewerkt aan de renovatie van de Hessenweg tussen Stoutenburg en Achterveld, staat het volgende traject ook al in de planning. Binnen de bebouwde kom van Achterveld gaat ook de hele Hessenweg op de schop.

Arnoud J Spaaij

Edwin Winterkamp, voorzitter van de dorpsraad en lid van de Denktank, is trots op de uitwerking door de groep van zo'n twintig vrijwilligers, samen met medewerkers van gemeente Leusden. ,,Dat de gemeente Leusden gelegenheid geeft aan de burgers om zelf een plan te bedenken is bijzonder," zegt Winterkamp. De Denktank presenteert volgende week de gemaakte plannen. Winterkamp wil daarop niet vooruitlopen. ,,Ik heb alleen nog de voorlopige presentatie beschikbaar," laat hij weten. Wie wil weten wat er in de kern van Achterveld op stapel staat, zal volgende week maandag 24 april moeten binnenlopen bij de bijeenkomst in Ons Gebouw.

Dan geeft de Denktank de plannen prijs die de groep heeft gemaakt voor Achterveld. Wel zijn inmiddels bewoners van de Verjaagde Ruiterweg geïnformeerd. De aansluiting van de Verjaagde Ruiterweg op de Hessenweg gaat dicht in de plannen van de Denktank. Dat is zo ingrijpend dat het de Denktank beter leek de aanwonenden vooruit te informeren. Niet alleen wordt de Verjaagde Ruiterweg definitief afgesloten tussen de Hessenweg en de Walter van Amersfoortstraat, ook werd duidelijk dat op die plek het bestaande trottoir naar de andere kant van de weg moet gaan. Ideeën en plannen die verder duidelijk worden als het complete plan wordt gepresenteerd. Er volgt ook nog een inspraakronde. De Denktank geeft in een huis-aan-huisbrief aan dat ingebrachte ideeën worden meegenomen voordat het plan naar de gemeente gaat.

De renovatie van de Hessenweg vindt zijn oorsprong in de noodzaak om het rioolstelsel te vernieuwen. Deze ingrijpende werkzaamheden, waarvoor de hele Hessenweg moet worden open gegraven, staan al lange tijd op de agenda van de gemeente. Toen de plannen zich aandienden is van een nood een deugd gemaakt om tevens het Wensplan Verkeer en Veiligheid te maken. De Hessenweg voldoet dan ook al langere tijd niet meer aan de richtlijnen die de gemeente hanteert voor wegen binnen de bebouwde kom. De inrichting hiervan biedt doorgaans meer ruimte voor langzaam verkeer dan nu het geval is. De plannen van de Denktank lijken hier ook rekening mee te houden.