• Willemien Meershoek (directeur Kamp Amersfoort) en vrijwilliger Jaap Vos een krans leggen bij het monument in 2016.

    Kamp Amersfoort

Herdenking gefusilleerde gevangen van Kamp Amersfoort

LEUSDEN Nabestaanden van gefusilleerde gevangenen van Kamp Amersfoort zijn maandag voor het eerst aanwezig bij de herdenking van de executie. Het is dan precies 75 jaar geleden dat in de bossen bij Woudenberg vijftien verzetsstrijders en gijzelaars werden doodgeschoten.

Voor veel kinderen en (achter)kleinkinderen heeft de oorlog grote wonden nagelaten. Velen zijn nooit eerder bij de herdenking aanwezig geweest. Ook Kamp Amersfoort bezochten de meesten nooit.

Hun vader of (over)grootvader werd als verzetsstrijder of gijzelaar gefusilleerd in de bossen nabij de Pyramide van Austerlitz. De meesten waren communist en afkomstig uit Amsterdam of het oosten van het land, vooral uit Deventer. Ze hadden veelal naast hun werk zoals bakker of badmeester een functie in de gemeentepolitiek, werkten bij een verboden vakbond of voor de ondergrondse communistische krant De Waarheid.

De meesten waren veertigers en vijftigers toen ze het leven moesten laten. De executie was een represaille voor door het verzet in de brand gestoken oogsten die waren bestemd voor de bezetter. Van de vijftien kwamen er twaalf uit Kamp Amersfoort en drie uit Kamp Haaren en Kamp Sint Michielsgestel. Hun afscheidsbrieven zijn aangrijpend.

De herdenking vindt maandag plaats om 12.00 uur. Directeur Willemien Meershoek van Kamp Amersfoort, locoburgemeester Pieter de Kruif van Woudenberg leggen een krans bij het monument. Dat doet ook het bestuur van de Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren, die de herdenking in samenwerking met de gemeente Woudenberg en Kamp Amersfoort organiseert.

Voorafgaand aan de bijeenkomst verzamelen nabestaanden, genodigden en belangstellenden zich vanaf 10.00 uur in restaurant Bergzicht in Woudenberg.