• Artist impression van de vernieuwde Korf.

    JDWA

Haast bij renovatie De Korf

LEUSDEN Activiteitencentrum de Korf werd in 1981 in gebruik genomen. Al geruime tijd is er discussie over de toekomst van het pand. Tot een definitief besluit is het tot op heden niet gekomen. Nu is gebleken dat de bewapening van de betonvloer gedeeltelijk is aangetast.

Frits van Breda

Van een gevaarlijke situatie voor de bezoekers is geen sprake, aldus wethouder Patrick Kiel. Wel zal de vloer op korte termijn gerepareerd moeten worden. De gemeente, eigenaar van de Korf en theater de Tuin, zal snel een besluit moeten nemen over de toekomst van het pand. Ook na reparatie van de vloer gaat het gebouw hooguit nog vier jaar mee, zo heeft een onafhankelijk adviesbureau vastgesteld.

WENS De exploitant van de Korf, Alessandro Sciortino, wacht al jaren op een definitief besluit van de gemeente. Nog niet zo lang geleden tekende hij een huurcontract voor tien jaar met een optie om het contract twee maal met vijf jaar te verlengen. Nu kan hij de bowlingbanen vernieuwen, een lang gekoesterde wens. Voorwaarde is wel dat de gemeente er voor zorgt dat het gebouw in goede staat wordt gebracht.

Het geraadpleegde adviesbureau heeft niet alleen vastgesteld dat de vloer niet in orde is maar heeft ook een toekomstscenario op papier gezet. Naast de mogelijkheid om de vloer te repareren en nog vier jaar verder te gaan met de Korf, werden nog vier mogelijkheden uitgewerkt. Het resultaat kwam vorige week aan de orde in de informatieronde op het gemeentehuis. Het aanbrengen van verbeteringen zou de levensduur met minimaal twintig jaar kunnen verlengen een naar verwachting 2,8 miljoen euro kosten. Andere mogelijkheden waren complete nieuwbouw met woningen en nieuwbouw zonder woningen.

DUURZAAMHEID De voorkeur van het college gaat uit naar een scenario waarbij Korf en Tuin gerenoveerd worden waarbij duurzaamheid voorop staat. Dit zou een verlenging van de levensduur betekenen van minimaal dertig jaar. Een concept raadsvoorstel ligt inmiddels op tafel en werd vorige week gepresenteerd aan de raad en belangstellenden. Het duurzaamheidsscenario is niet de meest goedkope optie. Er is een bedrag mee gemoeid van ruim vier miljoen euro.

Huurder Sciortino is blij met de voorstellen en wil het liefst zo snel mogelijk beginnen. Wim Oeben, voorzitter en programmamaker van theater de Tuin, toonde zich verrast omdat hij niet op de hoogte was van de plannen. In de voorstellen is sprake van aanpassing van het theater, een doorbraak naar de Korf en verbetering van de luchtbehandelingsinstallatie. Van de gelegenheid om vragen te stellen maakte Wout van den Brink (CU-SGP) gebruik. ,,Heeft de wethouder wel nagedacht over het slopen van de sportzaal in de Korf. Is dit wel nodig?" Een antwoord houdt hij tegoed.

Een definitief raadsvoorstel wordt op 18 oktober in de informatieronde besproken. De besluitvorming volgt op 8 november. Dan zal er ook meer duidelijk zijn over de financiële consequenties die de plannen met zich meebrengen.