• Langs en in de beek tiert de flora en fauna welig.

    Arnoud J Spaaij

Grote biodiversiteit Modderbeek

ACHTERVELD/LEUSDEN In de september 2016 kreeg de Modderbeek tussen Achterveld en Leusden een nieuwe meanderende stroming. In goed een jaar ontwikkelde de natuur zich in en om de beek in een razend tempo. Honderden soorten planten en dieren zijn er. Zo blijkt uit een uitvoerig onderzoek.

Arnoud J Spaaij

Het Waterschap Vallei en Veluwe liet in 2016 de Modderbeek conform de nieuwe Kader Richtlijn Water opnieuw inrichten. Een omvangrijke operatie in samenwerking met boeren en andere grondeigenaren. Met de nieuwe inrichting beoogde men een verbeterde afwatering en opvang van hemelwater. Tevens werd de natuur een nieuwe kans geboden. De effecten op flora en fauna werden in 2018 door en op initiatief van de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Amersfoort en omstreken) onderzocht en gerapporteerd. Vorige week donderdag presenteerde de onderzoekers de resultaten op hoeve Groot Zandbrink onder flink wat belangstelling van diverse betrokkenen.

Wat onmiddellijk opviel, ook bij het onderzoeksteam, is dat er een bijzonder groot aantal soorten planten en dieren voorkomen in het water en in het bekken van de beek. Het onderzoek is gedaan over een langere periode en voornamelijk tussen de Koningin Julianaweg en het Valleikanaal.

Onderzoekscoördinator Arie van den Bremer legde uit dat de gevonden soorten opvallend zijn. Ook al is er geen nulmeting. Van de Bremer zegt desgevraagd naar een vergelijking met aangrenzende weilanden: ,,Dat is niet niet te vergelijken. In die, we noemen dat Engels Raaigras-weilanden, omgeving vind je misschien tien of twintig soorten. Nee, de Modderbeek is in die zin echt uniek. Je ziet de herstelkracht van de natuur. We troffen veel pionierssoorten (planten die zich als eerste ontwikkelen - redactie). Wind en water voeren zaden mee. Vogels spelen ook een rol." De onderzoekers troffen kleine en grote soorten aan. Plankton, kreeftjes en al zes soorten vissen. Maar ook inmiddels meters hoge struiken en verschillende watervogels en vleermuizen. Ook beschermde dieren werden aangetroffen zoals de bandheidelibel en de regenwulp. De onderzoekers telden maar liefst 43 soorten broedvogels. In totaal werden ongeveer vierhonderd soorten planten en dieren gezien.

Het waterschap is enorm blij met de resultaten. Dirk Siert Schoonman van het heemraad was verheugd met het onderzoek zelf: ,,We zijn terughoudend met het verlenen van toegang tot het gebied. Maar ook daar zijn we met de boeren uitgekomen. En dat heeft een bijna wetenschappelijk onderzoek opgeleverd. Ik zie in de toekomst dan ook wel weer een rol voor de vrijwilligers van de KNNV. Maar waar ik vooral benieuwd naar ben is hoe het gebied zich gaat ontwikkelen." Dat is mede afhankelijk van de manier waarop onderhoud zal worden gepleegd. Ook daar heeft het waterschap een aangepaste procedure voor met het oog op het unieke gebied.

Het volledige onderzoek is te vinden onder de titel 'Flora en fauna onderzoek Modderbeek - 2018' op www.knnvamersfoort.nl/verslagen.html.