• Henny Jansen

GroenLinks: 'Binnen tien minuten bij bushokje'

INGEZONDEN De provincie gaat over het openbaar vervoer en heeft een nieuw contract afgesloten met vervoerder Syntus. Volgens de provincie heeft Syntus het meest gunstige aanbod gedaan. De nieuwe dienstregeling gaat in op 11 december en de vergunning geldt voor zeven jaar. Dit betekent dat de lijnen 77 en 78 komen te vervallen, hiervoor in de plaats komt een nieuwe lijn 17. Deze maakt een lus door Leusden centrum. Het zuidelijk deel van Leusden centrum komt hiermee buiten de route te vallen.

De eerste indruk is dat de gemiddelde burger van Leusden er op achteruit gaat, omdat de afstand tot de bushalte voor een aantal inwoners groter wordt. De afstand die landelijk wordt toegepast is maximaal 600 meter, die wordt overigens in de nieuwe opzet niet overschreden.

De gemeenteraad van Leusden heeft afgelopen donderdag in haar raadsvergadering een helder, unaniem signaal afgegeven. De provincie is verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het OV in Leusden. De raad vindt dat de provincie de nadelige gevolgen van de nieuwe dienstregeling moet compenseren. Dit advies heeft zij aan de verantwoordelijke wethouder Erik van Beurden meegegeven.

De bussen gaan straks in de spits frequenter rijden, wat mogelijk ook nieuwe reizigers kan aantrekken. De moderne reiziger wil juist in de spitstijden meer en sneller busvervoer dat aansluit op het overige openbaar vervoer. Dit betekent ook dat er voldoende voorzieningen bij de bushaltes moeten worden aangelegd zoals: fietsrekken, afvalbakken en informatie- borden. Zowel de gemeente als de provincie zijn daar verantwoordelijk voor.

Straks moet naar onze mening iedere reiziger, ook de oudere vitale oudere, op de fiets binnen tien minuten een bushokje kunnen bereiken. Er komt ook een nieuwe snelle verbinding naar bedrijvenpark de Horst vanaf station Amersfoort. Een lang gekoesterde wens gaat daarmee in vervulling.

De afspraak met Syntus is dat zij indien de praktijk dat noodzakelijk maakt, na een jaar, tijden en diensten aanpast.

Duidelijk is ook dat Syntus zich hoofdzakelijk richt op de vitale burger. De gemeente zal daarom meer nog dan vroeger aandacht moeten hebben voor de minder vitale burger. Bijvoorbeeld wat betreft de regiotaxi. Daar zijn klachten over die om verbetering vragen. Maar ook de buurtbus die onder Syntus valt en het doelgroepenvervoer, dat onder de gemeente valt, moet goed op elkaar worden afgestemd. Wethouder Van Beurden heeft deze extra aandacht toegezegd.

Gelukkig zijn ook veel Leusdenaren bereid elkaar te helpen bij het vervoer in het kader van de samenleving voorop. De gemeenteraad heeft met wethouder Van Beurden afgesproken, dat zij regelmatig op de hoogte wordt gesteld van het verloop van de nieuwe regeling. De wethouder heeft ook toegezegd dat de buurtbus straks De Biezenkamp aan zal doen en dat er aan de burgermeester van der Postlaan een extra halte wordt toegevoegd. Dat zijn positieve signalen.

De fractie GroenLinks/PvdA blijft het openbaar vervoer in Leusden kritisch volgen en staat open voor reacties van OV reizigers. Indien u ons wilt spreken kan dat zaterdag al. Leden van de fractie staan zaterdag 9 april van 11.00 tot 15.00 uur op 't Plein in de Hamershof.

Frans Anten,

raadslid GroenLinks/PvdA.