Groenhorst + Kinderland = Het Kompas

Mariska Stehouwer

LEUSDEN Een feestelijke begin van de ochtend voor basisschool Het Kompas afgelopen woensdag. Een vol schoolplein met ouders en bellenblazende leerlingen terwijl wethouder Erik van Beurden het nieuwe logo voor de school onthulde. Daarna een open lesochtend voor geïnteresseerde ouders en eventuele nieuwkomers.

Het Kompas is de nieuwe naam voor de samengevoegde basisscholen Groenhorst en Kinderland. Sinds januari 2014 werd bekend dat beide scholen te klein waren om op langere termijn te blijven bestaan. Augustus 2015 was de geplande datum waarop beide scholen gefuseerd moesten zijn. Wilbert Koelewijn, voormalig directeur van de Groenhorst en nu van Het Kompas, geeft aan dat er gekozen is voor het eerder samenvoegen van beide scholen. ,,In het schoolgebouw hebben we nog een groep acht van de Groenhorst en een groep acht van Kinderland. De musical wordt door alle kinderen van groep acht samen uitgevoerd, en zo zijn er meer activiteiten die beide groepen acht gezamenlijk doen. Verder zijn alle klassen gemengd met kinderen van beide scholen en is het prettig dat er veel meer kinderen zijn en dus meer vriendjes om mee te spelen".

,,Voordat we afgelopen september echt samengingen zijn er al diverse gezamenlijke activiteiten geweest, zoals een ontbijt bij Kinderland. Dan liepen ouders met hun kinderen in groepjes van de Groenhorst om bij Kinderland te gaan ontbijten. Op die manier werden er al activiteiten samen gepland aldus ouder Ellen Warnar. Warnar geeft aan dat het leuk is dat de scholen samen zijn gegaan. ,, Ineens zie je nieuwe spullen op school. Die kwamen dan van Kinderland en hebben dan een meerwaarde op locatie Groenhorst. Natuurlijk zijn er positieve en negatieve reacties van ouders maar zelf ervaar ik het als positief. Waar komt het voor dat alle processen op school in één jaar onder de loep worden genomen en het beste er uit wordt gehaald? Zo wordt er bijvoorbeeld op Het Kompas nu ook carnaval gevierd wat eerder op Groenhorst niet werd gedaan. Wat ik zelf een groot voordeel vind, is dat er geen combinatie klassen meer zijn, maar echte groepen met voldoende leerlingen van één schooljaar".

Esther van Dijk, leerkracht van groep vier, was al negen jaar leerkracht op de Groenhorst en was blij dat Kinderland erbij kwam. ,,Je merkt dat je als school toe bent aan een nieuwe impuls. Meer kinderen geeft ook meer mogelijkheden maar ook voor jezelf. Je wilt zelf ook blijven ontwikkelen. We besteden veel aandacht aan het sociaal- emotionele programma 'Leefstijl' om elkaar op een andere manier te leren kennen".

,,Het mooie van de samenvoeging is dat alles opnieuw geijkt wordt. Niets is vanzelfsprekend en over álles moet worden nagedacht", zegt Koelewijn. ,,Hierdoor duurt het soms wel wat langer voordat we duidelijkheid hebben. Het voelt als een nieuwe school door de nieuwe dynamiek die we ervaren. Waar mogelijk hebben we een leerkracht van Groenhorst samen met een leerkracht van Kinderland samen voor een klas staan. Elk met hun eigen ervaring en samen zullen ze het beste voor de leerlingen te bedenken".

Mariska Stehouwer

Foto: Ellen Warnar, Wilbert Koelewijn, Esther van Dijk en Ties uit groep acht rond het nieuwe logo