• Frits van Breda
  • Frits van Breda

Groen licht voor uitbreiding Biezenkamp

LEUSDEN De voorstellen die het mogelijk maken om te starten met de bouw van de Lidl in de Biezenkamp, zijn door de raad unaniem goedgekeurd.

Niemand bleek donderdagavond bezwaar te hebben tegen het voorgestelde bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, het verkeersbesluit en de benodigde kapvergunning. Volgende week wordt het besluit gepubliceerd en zou gestart kunnen worden met de werkzaamheden.

Frits van Breda

OSSENSTEEGJE De gemeenteraad had grote waardering voor de manier waarop een aantal voorstellen tot stand waren gekomen. Een klankbordgroep, met onder meer ondernemers en omwonenden, heeft positief meegedacht over de meest gewenste toekomstige verkeerssituatie in de buurt. Vooral het Ossensteegje, een sluipweggetje achter het zogenaamde U-blok, is aanleiding geweest tot veel discussie. De bewoners van woningen aan de Lijsterbeslaan vreesden overlast van autoverkeer en vrachtauto's, nodig om de Lidl te bevoorraden. Uiteindelijk is er een compromis bereikt waarmee alle partijen kunnen leven. Het steegje wordt van maandag tot en met vrijdag alleen tussen 09.00 en 18.00 uur opengesteld voor autoverkeer, zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur. Op zon- en feestdagen wordt er helemaal geen autoverkeer toegelaten. Vrachtverkeer mag alleen vanaf de Zwarteweg door het Ossensteegje rijden.

BLAUWE ZONE De goedgekeurde verkeersmaatregelen betreffen ook de invoer van blauwe zones in en om de Biezenkamp. De geplande en huidige parkeerplaatsen zouden voldoende moeten zijn voor al het verwachte autoverkeer. De verwachting is echter dat de meest gunstige parkeerplaatsen dan zullen worden ingenomen door bewoners en winkelpersoneel. Een situatie die men op het gemeentehuis niet wenselijk vindt. In totaal zal er, verdeeld over drie plaatsen, voor 110 parkeerplekken op werkdagen een parkeerschijf nodig zijn. Op werkdagen kan er dan tussen 9.30 en 17.00 uur maximaal twee uur geparkeerd worden. Een deel van het huidige marktterrein, een veel gebruikte parkeerplaats, gaat deel uitmaken van het blauwe zone gebied.

De renovatie van het zogenaamde U-blok vordert gestaag. De verwachting is dat de werkzaamheden tot eind oktober zullen duren. De appartementen die geen eigendom zijn van de gemeente blijven zoals ze nu zijn. De bewoners van Ossensteegje 5 eisen dat de gemeente de verwijderde luifel aan hun pand terugplaats. Begin november komt deze kwestie voor de rechter. Een eis van 80.000 euro voor geleden schade als gevolg van de langlopende onteigeningsprocedure is door de rechter afgewezen, kon wethouder Jan Overweg de raad meedelen.

FEEST Tim van Voorst, voorzitter van de Biezenkampwinkeliers, is blij met de beslissing die de raad heeft genomen over de uitbreiding van de Biezenkamp. ,,Doorpakken en zo snel mogelijk beginnen" is zijn advies. Met de voortgang van de renovatie van de huidige Biezenkamp is hij erg tevreden. Er staat een feest op het programma voor 19 november. Wethouder Jan Overweg en burgemeester Annemieke Vermeulen zullen het plein officieel openen, Sinterklaas wordt welkom geheten en er is een braderie met muzikale omlijsting.