• Heijmans

Groen licht voor nieuwbouwproject Maanwijk

LEUSDEN Het nieuwbouwproject Maanwijk aan de noordkant van Leusden-Zuid kan beginnen. Woensdagavond 10 juli stemde de gemeenteraad in met het stedenbouwkundig plan. Aannemer Heijmans kan nu in samenwerking met Woningstichting Leusden starten met de bouw van 120 woningen. 

In de nieuw te bouwen groene woonbuurt komen koop- en huurwoningen in verschillende types. Er komen starters-, levensloopgeschikte- en twee-onder-één-kapwoningen. Ook komt er een aantal Herenhuizen. Duurzaamheid, groen en ontmoeten staan centraal bij het project. Heijmans wil daarmee bijdragen aan het creëren van gezonde leefomgevingen. 

SAMENWERKING Heijmans gaat met verschillende partners en belangstellenden aan de slag om de plannen verder in te vullen. Samen met de gemeente, NL Greenlabel en toekomstige bewoners wordt het gesprek aangegaan over het inrichten van de openbare groenruimtes. Ook wordt onderzocht of toekomstige bewoners gebruik kunnen gaan maken van elektrische deelauto's en -fietsen.

Naar verwachting gaat het bestemmingsplan per september in procedure en kan in de eerste helft van 2020 de bouw beginnen. Woningstichting Leusden zal 36 huurwoningen gaan verhuren en zorgdragen voor de verkoop van acht woningen.  

Meer informatie over het project is te vinden op www.maanwijk.nl