• Frits van Breda

Groen licht omstreden grondruil

LEUSDEN De gemeenteraad heeft ingestemd met een grondruil tussen Stichting 'De Boom' en Heijmans/Osinga. De ruil maakt het voor Heijmans mogelijk om in het weiland dat grenst aan de bebouwde kom van de Tabaksteeg 28 woningen te bouwen. De Boom kan in het gebied van de Langesteeg een natuurgebied creëren dat voor het publiek toegankelijk zal zijn.

Frits van Breda

Een handtekeningenactie in de Tabaksteeg en Leusden Zuid maakte duidelijk dat 81 procent van de ruim 500 ondervraagden tegen de plannen zijn. Na inspraak van een aantal tegenstanders en een uitgebreide discussie in de raad werd het voorstel van het college met 11 tegen 10 stemmen aangenomen.

Behalve de fracties van CDA en VVD bleek ook Marcel Sturkenboom (GroenLinks/PvdA) tot de tegenstemmers te horen.

VRIJ ZICHT De hele discussie over de grondruil spitste zich toe op de geplande bouw van 28 woningen in het gebied ten zuiden van de bebouwing. De 21 huiseigenaren aan de Tabaksteeg maken bezwaar tegen de nieuwbouw omdat ze immers vrij uitzicht was gegarandeerd toen ze hun kavels kochten. Dat er een strook van zestig meter park aangelegd zou gaan worden tussen hun woning en de nieuwbouw bleek niemand op andere gedachten gebracht te hebben.

,,De gemeente zwicht voor de aanhoudende druk van grondspeculant Heijmans en spekt twee privaatrechtelijke instellingen ten koste van de inwoners van Leusden", aldus één van de gedupeerde bewoners in een overvolle raadzaal.

Hadert Scheffer, rentmeester van De Boom, kon de aanwezige tegenstanders niet overtuigen. Als 'de aanstichter van het kwaad', zoals hij zijn betoog begon, gaf hij zijn visie op de situatie.

KANS VOOR LEUSDEN De transactie waarbij 41,5 ha grond in de Langesteeg wordt geruild voor de 6,5 ha in de Tabaksteeg vond hij een goede zaak. ,,De Boom koopt graag grond voor landbouwdoeleinden en natuurbehoud.'' De mogelijkheid om woningbouw in de Langesteeg definitief onmogelijk te maken moet naar zijn mening aangegrepen worden. ,,Een kans voor Leusden", hield hij de aanwezigen voor. Hij voegde er direct aan toe dat het voor de bewoners van de Tabaksteeg vervelend is.

John van Halderen (D66) ziet graag dat het college verder gaat met het uitwerken van de plannen. Het bouwen in het gebied Langesteeg is daarna definitief van de agenda naar zijn mening. Ook de woordvoerders van GroenLinks/PvdA en CU/SGP lieten soortgelijke geluiden horen. Alle sprekers toonden begrip voor de situatie waarin de huiseigenaren aan de Tabaksteeg verzeild zijn geraakt maar stemden in met de grondruil. Carolien Pouwels (CU/SGP) wil graag dat het college "nog eens kijkt naar de inspraak van de bewoners.''

GEEN VISIE Wim van Ginkel (CDA) kwam met een totaal tegengestelde mening. Hij verweet het college geen visie te hebben. ,,Afspraak was toch dat er alleen binnen de vastgelegde grenzen gebouwd zou worden?" De 21 geplande woningen vallen daar buiten. Ook de VVD was niet bereid om mee te werken aan de plannen die op tafel lagen. Fractievoorzitter Carlos Genders zag in het voorstel geen garantie voor het behoud van de Langesteeg.

Het was voor de aanwezigen duidelijk dat de beide oppositiepartijen, CDA en VVD) tegen het voorstel zouden stemmen. Verrassend was dat ook de lijsttrekker van GroenLinks/PvdA, Marcel Sturkenboom, tegen stemde. Hij daagde alle partijen uit om kleur te bekennen en van de grondruil en het bouwen van de beoogde 28 woningen een verkiezingsissue te maken.