• Rob Berendse, Jan Overweg en Ronald Keurhorst zien glasvezel graag gerealiseerd worden.

    Arnoud J Spaaij

Glasvezel buitengebied in aantocht

LEUSDEN/ACHTERVELD De toezegging van Delta Infratechniek is binnen. Daarmee kunnen de ongeveer 800 huishoudens in het buitengebied van Leusden worden ontsloten met een glasvezelkabel. Een lang gekoesterde wens door wethouder Overweg voor het buitengebied lijkt in vervulling te gaan.

Arnoud J Spaaij

 

De wens van de wethouder is er al een poos. Eerdere pogingen om via gebiedscoöperatie O-gen de bewoners van het buitengebied ook de snelheid van glasvezel te bieden liepen vast. Samen met een nieuwe stuurgroep bestaande uit de 3 Leusdense ondernemers Ron Verhoeve, Bas van der Veldt en Rob Berendse, is het nu gelukt investeerder Dick Wessels enthousiast te krijgen. Wessels stond ook aan de wieg van het glasvezelnetwerk dat al ruim 5 jaar in Leusden binnen de bebouwde kom in gebruik is. Daarmee lijkt nu voor het buitengebied een prachtige oplossing in het verschiet. Groot voordeel van de kabel van Delta Infratechniek is de vrije keuze van provider. De glasvezel van Delta is een zogenaamd open netwerk waarop meerdere aanbieders van internet, tv en telefonie welkom zijn. Die concurrerende positie kan voor het buitengebied een voordeel zijn.

ZESTIG PROCENT Rob Berendse legt uit dat Wessels al heeft toegezegd de glasvezelkabel voor de Hessenweg tussen Stoutenburg en Achterveld te realiseren. De renovatie van de Hessenweg die volgende week begint vraagt daar een beetje om. Maar Berendse zegt: "Wessels wil het liefst na de bouwvak in heel Leusden beginnen." Kortom, glasvezel in het buitengebied staat voor de deur. Toch moet de stuurgroep nog flink aan de bak. Berendse: "We hebben al veel werk gedaan en nu willen we snel duidelijkheid welke kosten er zijn per aansluiting. Die aansluitkosten worden voor iedereen gelijk. Als het duidelijk is hoe hoog die zijn, is het streven om minstens 60 procent van de huishoudens mee te krijgen. Dan is het realiseerbaar. Nu heeft al 24 procent van de mensen aangegeven geïnteresseerd te zijn." Berendse heeft daarmee goed hoop dat, zodra alle feiten op een rijtje staan, voor de zomer met de genoemde 60 procent een aansluitcontract is afgesloten. "Al moet ik er zelf voor langs de deur, dat gaan we redden," zegt hij.

Een andere niet onbelangrijke beslissing is de vaststelling wat het buitengebied eigenlijk is. Dat blijkt niet zonder meer alles te zijn wat buiten de bebouwde kom ligt. Berendse: "Het kan dat een woning zodanig ligt dat er misschien wel 2 kilometer gegraven moet worden. Dan moeten we nog nader bepalen of we een dergelijke woning wel in het project kunnen betrekken."
De gemeente kan in het aanleggen of financieren geen rol spelen. Wethouder Overweg: "Dat ligt wettelijk vast maar we mogen wel faciliteren. En nu de plannen concreet zijn kunnen we ook in de marketing een ondersteunende rol van betekenis hebben." Overweg heeft altijd het nut ingezien voor veel bewoners van het buitengebied. Naast particulieren zijn er ook veel kleine zelfstandigen die voordeel hebben van een snelle dataverbinding.

 

BOEREN Het lijkt niet erg voor de hand liggend maar voor veel boeren is die verbinding ook van belang. Ronald Keurhorst heeft een melkveebedrijf met ruim 100 koeien. Zijn melkmachine geeft nu al via GSM meldingen door naar zijn telefoon. "Maar de leverancier zorgt ook op afstand voor de software updates," legt Keurhorst uit. Het bewaken van de goede processen in de bedrijfsvoering in een melkveebedrijf is dus ook hightech waarvoor glasvezel van belang is.