• Jeannet en Henry Koopman van gezinshuis Kracht van Verschil.

    Mariska Stehouwer

Gezinshuis Kracht van Verschil 'Een veilige plek voor jeugd'

LEUSDEN ,,Mijn droom is dat elke jongere in de knel een veilige plek heeft en wordt gezien en dat we bereiken dat er voldoende opvangplekken zijn voor kinderen en jongeren die tijdelijk een andere plek nodig hebben." Aan het woord is Henry Koopman, samen met zijn vrouw Jeannet verantwoordelijk voor hun gezinshuis Kracht van Verschil aan de Arnhemseweg.

Mariska Stehouwer

Beiden hebben een verleden in het onderwijs en waren al bekend met pleegzorg en adoptie in hun eigen familie. Het begon met contact zoeken met de Glind. Een open avond, een cursus en twee meeloopdagen in een gezinshuis volgden. ,,Kinderen begeleiden met een problematiek lijkt heftig, maar we ontdekten tijdens het meelopen dat niet alles tegelijk komt en het is ook niet elke dag hectisch. We genieten van de gewone dingen in het leven, die een groot verschil maken in het leven van kinderen." 

ONTSCHOTTEN ,,Eigenlijk wilden we de regie zelf in handen houden. Niet alleen voor onszelf, maar vooral voor de te begeleiden kinderen. Uiteindelijk kwamen we uit bij gezinshuis.com en zijn we onder begeleiding van deze organisatie een gezinshuis gestart. Youké is ingeschakeld als jeugdzorgaanbieder en draagt zorg voor de aanmelding van de op te vangen kinderen en inhoudelijke begeleiding." Koopman heeft zichzelf een doel gesteld; het ontschotten van de jeugdzorg binnen Leusden. ,,De gemeente heeft via wijkteams zicht op jongeren die in een problematische thuissituatie zitten, er zijn gezinshuizen en er is pleegzorg in Leusden. Lang niet alle 'ouders' kennen elkaar. Op dit moment is de vraag naar goede opvang groter dan het aanbod van opvangplekken." 

NETWERK Koopman wil op zoek naar het maximale aanbod in Leusden. ,,Wij willen een 'Lokaal Netwerk Gezinsvormen Leusden' oprichten. Vanuit een binnenkring van gezinshuizen, pleegzorg en enthousiaste vrijwilligers willen we, wanneer nodig, contact zoeken met gemeente, de wijkteams of zorgaanbieders; de zogenaamde buitenkring. Beide kringen zullen overleg met elkaar hebben, maar ook themabijeenkomsten worden georganiseerd. Eerste punt van aandacht is het inventariseren van alle mogelijk opvangplekken in alle variaties." Koopman wil met het netwerk vooral preventief werken; het voorkomen van uithuisplaatsing van kinderen door ervoor te zorgen dat er een match gemaakt kan worden tussen een kind of jongere en een geschikte opvangplek. ,,Vaak weten mensen niet wat er allemaal mogelijk is om opvangplekken aan te bieden. Het hoeft lang niet altijd dagelijks te zijn. Soms is iemand al geholpen door een middagje in een andere omgeving te zijn. Het netwerk kan ook als vraagbaak fungeren, want er zijn vaak nog onduidelijkheden binnen de pleegzorg." 

COLLECTE Om meer te kunnen betekenen voor het opgevangen kind, het eigen netwerk om het kind heen en het actief neerzetten van een lokaal netwerk in Leusden, is de stichting Vrienden van gezinshuis Kracht van Verschil opgericht. Eind april en tweede week mei wordt er een collecte gehouden voor Nationaal Fonds Kinderhulp waarbij een deel bij de vriendenstichting van het gezinshuis terecht komt. Voor meer informatie, helpende handjes bij de collecte of een idee kan er gemaild worden naar gezinshuis@krachtvanverschil.nl of een telefoontje naar 06-42557154.