• ANP FOTO/ROBERT VOS

'Gevaarlijke verkeerssituaties vaak dicht bij basisschool'

LEUSDEN Bijna de helft van de gevaarlijke verkeerssituaties in Leusden die werden gemeld bij het Meldpunt Onveilig Verkeer, bevindt zich hemelsbreed binnen 500 meter van een basisschool. Vooral fietsers en voetgangers zouden hier gevaar lopen. Dat blijkt uit de ruim zestienduizend meldingen die de afgelopen tijd binnenkwamen bij het Meldpunt Onveilig Verkeer van LocalFocus en de dertien regionale omroepen. Landelijk ligt het cijfer op een kwart van de meldingen die hemelsbreed binnen 500 meter van een basisschool liggen.

Auto's die voorbij scheuren, onveilige oversteekplaatsen en gevaarlijke wegen waar fietsers en auto's de rijbaan moeten delen: melders geven verschillende voorbeelden van onveilige situaties rondom basisscholen. En dat terwijl schoolgaande kinderen volgens experts op het gebied van verkeersveiligheid juist een kwetsbare groep vormen. Zij moeten namelijk nog leren om verkeerssituaties goed in te schatten.

MELDPUNT Van 8 tot 23 april kon iedereen een gevaarlijke verkeerssituatie melden bij het Meldpunt Onveilig Verkeer. Dit meldpunt stond online bij alle dertien omroepen. In totaal kwamen er 16 meldingen uit Leusden binnen, waarvan er 7 binnen 500 meter van een basisschool waren.

Op onderstaande interactieve kaart zijn alle meldingen per gemeente te zien. Ga op de kaart naar de gemeente van je keuze of vul in het zoekterm de gemeente van je keuze in.

GEVAARLIJKE SITUATIES Meerdere melders beschrijven de gevaarlijke situatie rondom een basisschool in hun buurt: ,,Scholieren (..) worden regelmatig voorbij gescheurd door auto's die veel te hard rijden en deze weg als sluiproute nemen'', schrijft een melder uit Amersfoort. Een melder uit Groningen geeft aan dat ,,kinderen die vanuit school naar de wijk (..) lopen niet veilig naar huis kunnen''. Deze situaties staan niet op zichzelf. Vorig jaar concludeerden RTL Nieuws en de Rijksuniversiteit Groningen op basis van politiecijfers dat er in drie jaar tijd zo'n tienduizend verkeersongevallen rondom scholen gebeurden.

In totaal kwamen er 16.069 meldingen binnen. In bijna de helft van de gevallen gaat het om situaties die volgens de melders vooral gevaarlijk zijn voor fietsers (49,3 procent). In de buurt van basisscholen gaat het vaker dan gemiddeld om verkeerssituaties die vooral gevaarlijk zouden zijn voor voetgangers: bij 29,2 procent van alle meldingen bij basisscholen is dit het geval, tegenover 21,2 procent van alle meldingen.