• Frits van Breda

Gespannen sfeer: burgemeesters roept fractievoorzitters bijeen

LEUSDEN Op de agenda van de raadsvergadering stond donderdag de herverdeling van het fonds samenlevingsinitiatieven op de agenda. Het voorstel was om het fonds breder in te zetten dan voorheen. Het jaarlijks beschikbare bedrag van 100.000 euro zou gesplitst moeten worden. De helft kan ingezet worden voor activiteiten die de saamhorigheid in Leusden versterken. De andere helft  is bedoeld voor een bruisender en leuker Leusden. Het maximumbedrag per aanvraag mag niet hoger zijn dan 1000 euro. Grootschalige activiteiten, zoals een opera,  zijn dan vrijwel onmogelijk. 

Frits van Breda

D66, gesteund door GroenLinks-PvdA, zou graag zien dat de Leusdense cultuurorganisaties in de toekomst mogen beslissen over het bedrag dat beschikbaar is voor een leuker Leusden. Over de verdeling van het geld zou een Cultuurfonds moeten beslissen. Dat fonds zou dan kunnen besluiten geld te sparen voor grote evenementen.  Fractievoorzitter Albert Dragt van D66 gaf een toelichting op de ingediende motie waarin het voorstel stond beschreven. 

De reactie van Klaas Roskam als woordvoerder van de VVD, leidde tot enige commotie: ,,is er geen sprake van belangenverstrengeling?" vroeg hij zich af. Hij doelde daarbij op het feit dat collega Dragt deel uitmaakt van de onlangs opgerichte Stichting Bach Leusden. Deze Stichting presenteert op 5 april de Johannes Passion  in de St. Jozefkerk en heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit het fonds samenlevingsinitiatieven. De D66 fractievoorzitter reageerde verbolgen. ,,Mijn rol als raadslid is niet aan de orde. U roept suggesties op!". 

Burgemeester Bouwmeester maakte gebruik van de schorsing waar Dragt om vroeg. Hij riep alle fractievoorzitters bij elkaar om de ontstane spanning te doorbreken.  ,,Als iemand vindt dat iets niet door de beugel kan moet dat in het vervolg liever niet besproken worden in een raadsvergadering" was de conclusie.

Klaas Roskam trok het boetekleed aan. Hij bood zijn excuses aan en schudde de hand van zijn beledigde collega. De motie van D66 werd ingetrokken na toezeggingen van wethouder van Beurden om  de situatie over twee jaar te evalueren.