• DGB

Geschil over motie bijgelegd

LEUSDEN Een conflict over de gang van zaken tijdens de onlangs gehouden raadsvergadering is bijgelegd. ,,Iedereen heeft naar eer en geweten gehandeld" concludeerden de burgemeester, griffier en de CDA-raadsleden Barto Piersma en Wim Vos nadat ze met elkaar gesproken hadden. Duidelijk is geworden dat de regels duidelijker moeten worden waar het gaat om het raadswerk.

Frits van Breda

Tijdens de raadsvergadering van 2 november liepen de emoties hoog op. Samen met de VVD had het CDA een motie ingediend over de Regionale Ruimtelijke visie. De coalitiepartijen vonden echter dat de motie, die stond geagendeerd, niet behandeld hoefde te worden. De discussie over de visie, die betrekking heeft op de toekomstige woningbouw in de regio, stond immers al op de agenda van de raad in December. De woordvoerder van het CDA, Wim Vos, was het daar niet mee eens. De negen gemeentes die over de Regionale Visie een besluit moeten nemen hadden al vastgelegd dat ook Leusden het woningtekort in de regio moet helpen opvangen. Naar zijn mening moest direct gereageerd worden omdat Leusden het daar beslist niet mee eens kon zijn. De inwoners en de gemeenteraad willen immers dat Leusden in de toekomst maar matig groeit. Ook wethouder Erik van Beurden, die aan de gesprekken in de regio deelneemt, vond een discussie in de Leusdense Raad op dat moment niet nodig. ,,De democratie in Leusden is gestorven" concludeerde Wim Vos toen de ingediende motie van de agenda werd afgevoerd.

Twee dagen na de raadsvergadering stuurde de fractievoorzitter van het CDA, Barto Piersma, een uitgebreide brief aan burgemeester Gerolf Bouwmeester. In de brief sprak hij zijn verbazing uit over de handelwijze van de burgemeester tijdens de raadsvergadering. Als voorzitter had hij niet mogen vragen of de raad het wel eens was met het feit dat de motie van CDA en VVD op de agenda stond. ,,Ieder raadslid kan ter vergadering een motie indienen" citeerde Piersma uit de verordening die de regels van het raadswerk beschrijft. In zijn brief verweet hij de burgemeester dat deze, door zijn opstelling, raadslid Wim Vos zijn democratisch recht had ontnomen om een motie in te dienen. Op korte termijn alsnog de motie in de raad bespreken, was het dringende verzoek van fractievoorzitter Piersma.

Of dat laatste zal gebeuren ligt niet voor de hand. De vier gesprekpartners werden het er vorige week vrijdag =over eens dat de regels verschillend kunnen worden uitgelegd. Het recht om een motie in te dienen is inderdaad vastgelegd. Het behandelen van een motie is echter niet wettelijk geregeld. Burgemeester, griffier en de twee CDA-raadsleden zijn het daar over eens. Wel is duidelijk geworden dat nog eens gekeken moet worden naar de regels die die de gemeente Leusden heeft vastgelegd.